Brønnøysundregistrene

Alle lokal- og fylkeslag bør være registrert i Brønnøysundregistrene. Å være registrert i Brønnøysundregistrene gir laget mulighet til blant annet å opprette konto i bank og få momskompensasjon.

Det er mange gode grunner til å registrere et fylkes- eller lokallag i Brønnøysundregistrene. Viktigst: Laget får et organisasjonsnummer. Mange lokal- og fylkeslag er allerede registrert, oversikt over hvilke lag som har organisasjonsnummer finner du her.

Registrere nytt lag
For å få organisasjonsnummer må man registrere laget i Brønnøysundregisteret. Under er det laget en trinn-for-trinn oppskrift på hvordan man går frem for å registrere laget i Brønnøysundregisteret «Hvordan registrere laget i Brønnøysundregistrene? (Registrering av nytt lag)«

Oppdatere laget
Lokal- eller fylkeslaget er registrert i Brønnøysundregistrene og dere har avholdt årsmøte? Da skal dere oppdatere opplysningene deres i Brønnøysundregistrene. Under er det laget en trinn-for-trinn oppskrift på hvordan man går frem for å endre laget i Brønnøysundregistret «Hvordan endre laget i Brønnøysundregistrene? (Registrert fra før)»

Hvordan registrere laget i Brønnøysundregistrene? (Registrering av nytt lag)

For å registrere laget i Brønnøysund må du ha følgende informasjon klar:

 • Innloggingsinformasjon din (din personlige bruker, eks. BankID) i Altinn.
 • Fødsels- og personnummer (11 sifre) til alle medlemmene i styret
 • Fødsels- og personnummer (11 sifre) til kontaktperson
 • Stiftelsesdokument for laget (signert protokoll fra stiftelsesmøte)
 • Årsmøteprotokoll fra sist årsmøte som viser valg av styret
 • Vedtekter (hvis dere ikke har egne, bør dere fylle ut standardvedtektene for lokal- og fylkeslag, som dere finner her)

Slik gjør du:

 1. Gå inn på Brønnøysundregisteret https://brreg.no
 2. Velg «Registrere»
 3. Velg «Lag og forening» – dette tar deg videre til innloggingssiden i Altinn.
 4. Logg inn.

Side 1: Hva ønsker du å gjøre?

 • Velg «Registrere en ny enhet»

Side 2: Organisasjonsform

 • Velg «Forening/lag/innretning»
 • Frivillighetsregistret: Velg «Ja, enheten skal registreres i Frivillighetsregisteret»
 • Foretaksregisteret: Velg «Nei, enheten skal ikke registreres i Foretaksregisteret»
Skjermdump fra Brønnøysundregistrene

Side 3: Navn og adresse

 • Fyll inn navnet på laget (for eksempel Natuvernforbundet i Skogen).
 • Fyll inn adresse, dette kan være til leder eller kontaktpersonen i laget.
Skjermdump fra Brønnøysundregistrene

Side 4: Kontaktopplysninger

Fyll inn e-postadresse og mobilnummer til kontaktperson.

Skjermdump fra Brønnøysundregistrene

Side 5: Foreningens aktiviteter
Hva vi driver med. Her kan dere for eksempel sette inn formålsparagrafen vår:
Naturvernforbundet arbeider for å verne og forvalte naturen på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø. Hovedmålet er at natur- og miljøhensyn må legges til grunn for all menneskelig aktivitet.

Skjermdump fra Brønnøysundregistrene

Side 6: Dato for stiftelse, ansatte og målform

 • Dato for stiftelse: Her legger dere inn datoen laget ble stiftet dd.mm.åååå eks. 02.09.1993.
 • Ansatte: De aller fleste lagene har ikke ansatte, og velger «Nei …» ta kontakt om du er usikker
 • Målform: Her velger dere om dere vil ha informasjon på bokmål eller nynorsk.

Side 7: Daglig leder/kontaktperson/forretningsfører

 • Velg: «Jeg vil oppgi daglig leder, forretningsfører eller kontaktperson»
 • Fyll inn personnummer og etternavn på lagets kontaktperson.
Skjermdump fra Brønnøysundregistrene

Side 8: Styret
Fyll inn ett og ett styremedlem med personnummer. Hvert styremedlem får en signaturmelding i innboksen sin i Altinn som de må godkjenne for at de skal være registrert som styremedlem.

Skjermdump fra Brønnøysundregistrene

Side 9: Regnskapsfører
Dersom dere har godkjent regnskapsfører skal dette registreres. For de fleste lag er ikke dette nødvendig.

Side 10: Revisor
Dersom dere har godkjent revisor skal dette registreres. For de fleste lag er ikke dette nødvendig.

Side 11: Signaturrett
Hvis dere har et årsmøtevedtak på hvem som kan signere på vegne av laget skal det registreres her.

Side 12: Prokura
Samme som signaturrett

Side 13: Registrering i Frivillighetsregisteret

 • Det er en fordel som frivillig organisasjon å være registrert her. Da kan man blant annet være mottaker av grasrotandelen.
 • Grasrotandelen: Kryss «Ja» om dere ønsker dette.
 • Kontonummer: Fyll inn kontonummeret til lokallaget.
 • Regnskapsopplysninger: Velg «Nei»
 • Registrering av vedtekter: Velg «Nei», dere må likevel sende disse inn.
 • Kategorier: Velg hovedkategori «5. Natur og miljøvern» og underkategori «5100 – Natur. Og miljøvern».

Side 14: Varsel og signering

 • Deg som sender skjemaet: legg inn din e-postadresse.
 • Signering av skjemaet: de(n) som har signaturrett, evt, den valgte lederen/kontaktpersonen.

Side 15: Sammendrag

 • Se over at opplysningene stemmer.
 • Last opp aktuelle vedlegg: Klikk på fanen som heter «Vedlegg» øverst i venstre hjørne, og last opp stiftelsesprotokoll, årsmøteprotokoll og vedtekter.

Trykk «kontroller melding og vedlegg».

Send inn skjema.

Hvert styremedlem får en signaturmelding i innboksen sin i Altinn som de må godkjenne for at de skal være registrert som styremedlem.

Registreringen tar vanligvis et par uker, og man blir kontaktet av Brønnøysundregisteret når organisasjonsnummeret er klart. For spørsmål eller hjelp, ta kontakt med Brønnøysundregisteret på telefon 75 00 75 00.

Hvordan endre laget i Brønnøysundregistrene? (Registrert fra før)

For å endre laget i Brønnøysund må du ha følgende informasjon klar:

 • Innloggingsinformasjon din (din personlige bruker, eks. BankID) i Altinn.
 • Organisasjonsnummeret til laget i Brønnøysundregistrene
 • Fødsels- og personnummer (11 sifre) til alle medlemmene i styret
 • Fødsels- og personnummer (11 sifre) til kontaktperson
 • Årsmøteprotokoll fra sist årsmøte som viser valg av styret
 • Hvis dere har endret vedtektene til laget må dere ha disse tilgjengelige og.

Slik gjør du:

 1. Gå inn på Brønnøysundregisteret https://brreg.no
 2. Velg «Registrere»
 3. Velg «Lag og forening» – dette tar deg videre til innloggingssiden i Altinn.
 4. Logg inn.

Side 1: Hva ønsker du å gjøre?
Velg «Endre eller legge til nye opplysninger»

Skjermdump fra Brønnøysundregistrene

Side 2: Organisasjonsnummer
Legg inn organisasjonsnummeret til laget og trykk hent.

Skjermdump fra Brønnøysundregistrene

Da får du opp opplysningen om enheten, hvis dette er riktig organisasjon trykker du neste, hvis ikke går du tilbake og prøver med riktig organisasjonsnummer.

Side 3: Hva vil du endre?

 • Sett at dere skal endre i etterkant av årsmøtet kan det være at dere må endre følgende:
  • Adresser: Hvis post til laget skal sendes til en ny adresse.
  • Kontaktopplysninger: Følger kontaktpersonen(leder).
  • Daglig leder/forretningsfører og kontaktperson: Om dere har en ny kontaktperson.
  • Styre: Hvis det er endringer i styret
Skjermdump fra Brønnøysundregistrene

Basert på dere har valgt å endre skal dere på de neste sidene av skjemaet fylle ut:

Adresser (forretningsadresse)
Til leder eller kontaktperson. Adressen blir c/o Navn Navnesen, vegnavn nummer, postnummer og sted.

Kontaktopplysninger
Dette er offentlige kontaktopplysninger, men om laget har hjemmeside kan dere legge inn denne og lagets e-postadresse: lag@naturvernforbundet.no

Daglig leder, forretningsfører og kontaktperson
Opplysninger om kontaktperson er endret.

Styre
Her skal dere legge inn alle styremedlemmene med fødselsnummer hver for seg.

Varsel og signering
Deg som sender skjemaet: legg inn din e-postadresse.
Signering av skjemaet: den som har signaturrett, evt, den valgte lederen/kontaktpersonen.

Sammendrag

 • Se over at opplysningene stemmer.
 • Last opp aktuelle vedlegg: Klikk på fanen som heter «Vedlegg» øverst i venstre hjørne, og last opp årsmøteprotokoll og (evt.) vedtekter.
 • Trykk «kontroller melding og vedlegg».
 • Send inn skjema.

Registreringen tar vanligvis et par uker, og man blir kontaktet av Brønnøysundregisteret når organisasjonsnummeret er klart.

For spørsmål eller hjelp, ta kontakt med Brønnøysundregisteret på telefon 75 00 75 00.