Strenge luftkrav i Europa

Trodde du at Norge var det eneste landet som innfører restriksjoner på bilbruk for å få bedre byluft? Tro om igjen. I Tyskland, og snart i Frankrike, er du lovpålagt å ha et klistremerke som viser hvor mye din bil forurenser. Dette merket regulerer hvor du kan kjøre.

Mange europeiske byer har gjennomført tiltak mot biltrafikken for å begrense forurensningen i sentrale deler av byene. Tiltakene og ordningene er forskjellige, men de færreste er akuttiltak, slik som dieselforbudet i Oslo eller økningen av bompengesatser i Bergen. De aller fleste tiltakene gjelder hele tiden eller i spesifiserte tidsperioder, og er ment å forebygge problemene, heller enn å innføre hestekurer når lufta allerede er for dårlig. Noen tiltak er rettet kun mot tungtransport, men en rekke land og byer begrenser hvilke personbiler som får lov til å kjøre hvor, ut fra utslippsnivå.

Hvorfor gjør de dette? Hvorfor er ikke lufta for alle?

Dødelig dieseljuks

Husk klistremerke i Tyskland
Tyskland har det mest omfattende systemet. Her deltar 76 byer og byområder i ordningen med miljøsone. Alle biler som kjører inn i miljøsonen må ha et klistremerke som viser hvilken utslippskategori bilen tilhører. Dieselbiler som oppfyller Euro 4-standarden eller bedre, og bensinbiler med katalysator, blir tildelt grønt klistremerke og kan kjøre hvor som helst. Eldre biler får enten gult merke, rødt merke eller ikke noe merke. Byene bestemmer selv hvor de legger listen, men nær sagt alle byer forbyr kjøring i miljøsonen hvis du ikke har grønt klistremerke i vinduet. Dette gjelder også utenlandske biler, så skal du på bilferie til Tyskland bør du bestille utslippsmerke til bilen din på nett i god tid før du drar. Har du et tysk utslippsmerke, er dette godkjent i alle tyske byer som deltar i ordningen.
I tillegg er piggdekk forbudt i Tyskland. Dette forbedrer også lufta i byene betraktelig, siden mengden asfaltstøv blir betraktelig lavere.


Foto: umwelt-plakette.de

Liste over byer i Tyskland med miljøsoner

Kanskje det er bedre å ta tog, buss eller båt til Tyskland?
Eller rundt i Tyskland, som har Europas beste togsystem?

Klistremerker også i Frankrike
Fra 1. april i år innfører også Frankrike obligatorisk merking av utslippskategorier etter systemet de kaller Crit’Air. Alle biler som kjører i Frankrike må ha et slikt merke, også utenlandske biler på gjennomreise eller ferie. Bare nullutslippsbiler får den høyeste merkegraden, et grønt merke, og disse blir da unntatt fra kjøreforbudene som innføres ved dårlig luftkvalitet. Biler på fossilt brennstoff får merke fra 1 til 5, der 1 er renest og 5 er mest forurensende. Fra 1. juli i år blir biler merket 5 forbudt i Paris innenfor ringvegen mellom 08.00 og 20.00 hver dag. Kravene skal gradvis skjerpes, for å bedre luftkvaliteten i franske byer.
Ved høy luftforurensning innføres datokjøring i Paris, Lyon og Grenoble. Dette betyr at kun biler som har registreringsnummer som slutter på partall, får kjøre på dager med partallsdato. Kun biler med registreringsnummer som slutter på oddetall, får kjøre på dager med oddetallsdato. Dette gjelder alle biler, også utenlandske.
Frankrike har i tillegg avgift for å bruke motorveier. En tur fra Paris til Bordeaux med en vanlig bil koster cirka 500 kroner.


Fransk miljømerke for bil. Foto: Wikimedia Commons

Her kan du lese om motorveiavgiften i Frankrike (engelsk)
Her finner du informasjon om merkeordningen Crit’Air (fransk) 
Guide til å ta tog i Frankrike (Seat61, ekstern side, engelsk)

Strengt regulert i Italia
Hele 110 byer eller byområder i Italia har utslippskrav til bilene som ferdes der. De fleste krever Euro 2-standard for bensinbiler og Euro 4-standard for dieselbiler, men kravene settes lokalt og er forskjellige fra by til by. Mer enn 100 byer har i tillegg reguleringer for når biler får lov til å kjøre i spesifikke deler av byen, men disse områdene sammenfaller ofte med områder som i andre land ville ha vært gågateområder.Milano og Palermo har også bomringer, som er velkjent fra Norge, men mer uvanlig i andre land. I tillegg har Italia avgift for å kjøre på motorveier. Turen fra Milano til Roma, på 56 mil, koster cirka 380 kroner.

Her kan du lese om motorveiavgiften i Italia (engelsk)
Guide til å ta tog i Italia (Seat 61, ekstern side, engelsk)

Mange forskjellige løsninger
Ellers finnes det mange kreative løsninger for å regulere luftforurensningen i byer i Europa. Lisboa har en lavutslippssone, der bilen må oppfylle Euro 3-standard for å kjøre i sentrum. Valletta på Malta har et unikt bompengesystem, der du betaler etter hvor lenge bilen din befinner seg i gamlebyen. I London betaler du mellom 120 (forskuddsbetaling) og 150 (etterskudd) kroner for å kjøre i sentrum per dag. I tillegg vil det fra 2020 bli innført en miljøsone i sentrum der bensinbiler må oppfylle Euro 4-krav, mens dieselbiler må oppfylle de nyeste Euro 6-kravene for å unngå en tilleggsbetaling på 130 kroner.
Danmark har strenge miljøkrav i byer for dieselbiler som veier over 3,5 tonn, mens andre kan kjøre fritt. Sverige har lignende krav for lastebiler og busser i flere byer. Athen har datokjøring i sentrum det meste av året, men lav- og nullutslippsbiler, samt utenlandske biler og leiebiler, er unntatt. Madrid har et system som ligner mer på Norge, der man innfører restriksjoner ved målinger av dårlig luftkvalitet.

Les om alle restriksjonene på kjøring i byer i Europa her (engelsk, ekstern side)
Reis på ferie i Europa uten bil eller fly! Se Naturvernforbundets guide her!

FAKTA:

Euro-kravene for biler, for nitrogenoksider (NOx), svevestøv/partikler (PM), hydrokarboner (HC) og kullos (CO).


Kilde: Tiltakskatalog.no