Tre tips til en grønnere 17. mai!

Slik blir nasjonaldagen rød, hvit, blå OG grønn.

1.Vis grillvett

Velg flergangs- fremfor engangsgrill, så lager du mindre søppel. Kjøp grillkull merket med FSC, så er det mer sannsynlig at kullet kommer fra en skog som er driftet bærekraftig. Alternativt kan du velge grillkull laget av kokosnøttskall.

Pass på at grillen står trygt for å skåne svaberg eller park. Slukk grill helt med vann så slipper du brann. Begrens gjerne bruken av grill – husk at grillos kan være plagsomt, spesielt for folk med luftveisproblemer.

2.Velg flagg og bjørkeris fremfor heliumballonger

Helium er verdens nest letteste gass og brukes blant annet i ballonger for å få dem til å fly av seg selv. Men gassen trengs også til en rekke viktige tekniske formål. Siden helium er en ikke-fornybar naturressurs som det vil ta millioner av år for naturen å skape nye forekomster av, er det god grunn til å klare seg uten den korte gleden heliumballongene byr på.

Flagg og bjørkeris er med på skape 17. mai stemning. En fordel med å velge flagg fremfor gassballong er at man risikerer ikke bitre tårer når heliumsballongen flyr av sted.

3.Dropp konfettispray og kjøp heller is til barna

Mange konfettisprayer inneholder ulovlige drivgasser som ozonreduserende stoffer, brannfarlige gasser som butan og propan eller andre helse- og miljøfarlige kjemikalier som etylenglykol og isocyanater. I tillegg kan sprayboksene ha ufullstendig eller feil merking, mangle dokumentasjon på innhold av farlige kjemikalier og/eller mangle norsk merking. Skal du kjøpe denne type festeffekter, bør du gjøre det hos seriøse forhandlere, ikke i gateboder. Les mer på Erdetfarlig.no. De fleste barn er minst like fornøyde med å få en is eller tre.