Trekk Oljefondet ut av Shell!

Oljefondet må selge seg ut av Shell. Det mener 28 tidligere vinnere av Right Livelihood Award (en alternativ fredspris) som har skrevet brev til Statens pensjonsfond og bedt dem selge seg ut av Shell på grunn av alvorlige miljøskader forårsaket av selskapets virksomhet Nigeria.

Her kan du også skrive under på kravet om at Statens pensjonskasse må handle nå!

Blant initiativtakerne til brevet er leder av Friends of the Earth International, Nnimmo Bassey, som også er tidligere vinner av prisen. Right Livelihood Award er en alternativ fredspris som hvert år siden 1980 har blitt delt ut i Stockholm dagen før Nobilprisutdelingen.Les hele brevet her

Det er rapportert mange tusen oljeutslipp i Nigeria de siste årene. Et anslag fra nigerianske myndigheter sier at det har vært oljeutslipp tilsvarende Exxon Valdez-ulykken de siste 50 årene.
– Oljeforurensningen i Nigeria er en av verdens mest alvorlige miljøkatastrofer. Vi støtter derfor kravet om at oljefondet trekker seg ut av Shell på grunn av miljøødeleggelsene fra deres aktiviteter i Nigeria, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Statens pensjonsfond ble opprettet av den norske regjeringen for å investere inntektene som genereres av salg av norsk olje for fremtidige generasjoner.

Det er Pensjonsfondets Etikkråd som fastsetter retningslinjer med hensyn til hvilke selskaper fondet kan investere penger i. Selskaper som direkte eller indirekte bidrar til drap, tortur, frihetsberøvelse eller andre brudd på menneskerettighetene ekskludert. Selskaper som er i strid visse miljømessige retningslinjer kan også utelukkes.

De 28 prisvinnerne mener at Shell har begått alvorlige brudd på Etikkrådets retningslinjer på grunn av miljøskadene de fortsatt gjør i Niger-deltaet, og at de derfor bør sparkes ut av pensjonsfondet.

Skriv under på oppropet som skal sendes Professor Ola Mestad, formann i Etikkrådet, med anbefaling om å selge alle sine aksjer i Shell med umiddelbar virkning: http://action.foei.org/page/speakout/norway-out-of-shell?js=false