U-landene sto for klimaframskrittene i New York

Under klimatoppmøtet i New York i dag var det i all hovedsak utviklingslandene som kom med de mest oppløftende lovnadene. President Obama var dessverre skuffende lite konkret.

Obama som snakker for FNUN Photo/Eskinder Debebe

– Kina lovte i dag at 15 prosent av deres energi skal komme fra ikke-fossile energikilder innen 2020. For et utviklingsland med enorme vekstambisjoner er dette svært ambisiøst, særlig hvis man sammenlikner med EUs mål om 20 prosent, sier Lars Haltbrekken leder i Norges Naturvernforbund. – Baksiden av medaljen er at de 15 prosentene inkluderer kjernekraft.

Kina lovte også å redusere sine utslipp pr enhet av BNP betydelig innen 2020. De kom riktignok ikke med et konkret tall, men det virker stadig mer sannsynlig at mål knyttet til utslippsintensitet blir viktig for Kinas forpliktelser i København.

– Obama kom med oppsiktsvekkende lite. Det er selvsagt viktig at USA nå har en langt mer offensiv retorikk og holdning I forhandlingene, men det konkrete innholdet i talen hans handlet mest om å redusere forventningene til København-møtet og stille krav til Kina. Hvis USA viderefører denne holdningen, blir det vanskelig å få til en avtale i København, sier Haltbrekken.

Det mest konkrete fra Barack Obamas tale var at han vil bruke G20-møtet seinere i uka til å jobbe for å fase ut subsidier til fossil energi.– Det er bra, men han kan jo begynne med USAs egen støtte til Verdensbanken som fortsatt øker sine subsidierer til fossil energi, sier Haltbrekken.

Talene fra andre rike land under dagens klimamøte i New York var stort sett som forventet. Japan annonserte et mål om 25 prosent utslippskutt, en vesentlig skjerpelse av det tidligere målet på bare 8 % kutt. Allikevel er ikke dette nok til å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Frankrikes president Sarkozy støttet Mexicos forslag om et klimafond som skal finansiere klimatiltak i utviklingsland. Han støttet også EU-kommisjonens beregning av at 100 mrd euro årlig er nødvendig for å finansiere klimatiltak i utviklingsland.

Den mest innstendige oppfordringen til handling kom ikke fra FNs generalsekretær Ban Ki-Moon, som arrangerte møtet, men fra Maldivenes president Mohammed Nasheed. Han sa at de små øystatene er lei av at alle er enige om hvor viktig klimaproblemet er på store møter, for deretter å dra hjem og gjøre ingenting. Han sa at de små øystatene vil fortsette å rope ut om hva som trengs, selv om de innerst inne vet at ingen hører etter. Avslutningsappellen hans var sterk og klar:

«Hvis vi fortsetter med business as usual, vil vi ikke overleve. Vi vil dø. Våre land vil forsvinne. København må ikke bli en selvmordspakt. Vi må lykkes.»

Det var først og fremst utviklingslandene som stod for framskrittene på klimatoppmøtet i New York i dag. Det påhviler de rike landene nå et stort ansvar å komme opp med tøffere forpliktelser for utslippskutt hos seg selv og penger til finansiering av klimatiltak i utviklingslandene, sier Lars Haltbrekken.