– Uakseptabel jakt på ulvefamilie

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vedtok i dag at én ulvefamilie kan felles inne i ulvesonen. Den 1. januar starter jakten på de åtte ulvene i Letjennaflokken. – Det er helt uakseptabelt at man nå vil gå inn i ulvesonen og skyte en familiegruppe. Ulvebestanden går tilbake og tåler ikke en slik jakt. Vi har ikke en eneste ulvefamilie å miste, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

ulv

Saken havnet på klima- og miljøministerens bord etter at Naturvernforbundet påklaget rovviltnemndenes vedtak om å skyte familiegruppene i Letjenna, Mangen og Rømskog.

Naturvernforbundet reagerer sterkt på at klima- og miljøministeren opprettholder vedtaket om felling av Letjennaflokken.

– Det er ingen grunn til å felle disse ulvene, hverken faglig eller juridisk. Dette er en etablert og forutsigbar ulvefamilie som lever inn i ulvesonen. Den norske ulvebestanden har gått tilbake. Dette vedtaket er svært negativt for den videre utviklingen til ulvebestanden, sier Håpnes.

I tillegg til de ulvefamilien i Letjenna har nemndene tidligere bestemt at det skal skytes 12 ulver utenfor ulvesonen. Det er flere dyr enn det er som er registeret i dette området. Naturvernforbundet mener at ulvejakten er i strid med Stortingets rovdyrforlik.

– Det er ufattelig trist at klima- og miljøministeren ikke tar hensyn til Stortingets vedtatte mål om at rovdyra skal forvaltes bærekraftig, sier Håpnes.

 Ifølge rovdyrforliket skal forvaltningen gjøres på et kunnskapsbasert grunnlag. Norge er forpliktet til å forvalte ulvene på en økologisk forsvarlig måte av naturmangfoldloven, Bernkonvensjonen og forpliktelser i Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD). De norske ulvene er kategorisert som kritisk truet på Artsdatabankens rødliste. Ulvene i Norge er også fredet. 

Fakta om ulven i Norge
▪ Rømskogflokken. Grenseflokk, minst 6 dyr registrert på viltkamera i sommer
▪ Letjennaflokken. Helnorsk flokk, trolig 8 dyr i år.
▪ Mangenflokken. Helnorsk flokk, trolig 4 dyr.
▪ Det er per i dag 40 registrerte ulver i Norge. Dette gjelder individer som er DNA-registrert i perioden mai-september 2019, dvs etter vinterens totalregistrering av ulv.
▪ Ulven er en kritisk truet art i Norge (Rødlista for arter 2015)
▪ Ulven er fredet av Kongen i statsråd.

Les også: Naturvernforbundets klage på vedtak om lisensjakt på ulv