– Uforsvarlig å felle 54 gauper

For sjuende år på rad ligger gaupebestanden langt under målet Stortinget har vedtatt. Likevel skal det felles hele 54 gauper i gaupejakta som starter 1. februar. – Årets gaupejakt er uforsvarlig. De siste årene har det blitt skutt så mange gauper at vi ikke kan miste så mange flere, sier Arnodd Håpnes, fagsjef i Naturvernforbundet.

Gaupe som går i snøen

Naturvernforbundet mener at gaupejakta bryter med Stortingets rovviltforlik. For sjuende år på rad ligger bestanden langt under målet Stortinget har vedtatt på 65 årlige ynglinger, omkring 400 gauper. Før jakta vinteren 2019 ble det kun registrert 55 ynglinger og i overkant av 320 gauper i Norge. Siden det er det registrert 65 drepte gauper, hvorav hele 55 er skutt under kvotejakt. Det er 20 prosent av bestanden.

Vil du også ta vare på gaupa – bli medlem i Naturvernforbundet!

– Uakseptabelt!
– Det er helt uakseptabelt at 54 gaper nå skal felles. I altfor mange år har gaupene vært utsatt for hard avskyting. Vi kan ikke fortsette å skyte ned så store deler av bestanden vår. Fortsatt ligger bestanden et godt stykke under bestandsmålet. Bestanden må nå få bygge seg opp, sier Håpnes.

Situasjonen for de norske gaupene har gått fra vondt til verre de siste årene. På Norsk rødliste 2010 ble gaupa plassert i kategorien sårbar. På rødlista som kom i 2015 ble den regnet som sterkt truet, en kategori nærmere utryddelse. Siden den tid har bestanden gått ytterligere ned.

Dramatisk nedgang siste ti år
Naturvernforbundet mener at kvotene er for store i de regionene der det åpnes for jakt. Det fører til at regioner som ligger under målet ikke får påfyll av gauper fordi det ikke er overskudd i naboregionene.

– Det er bra at det ikke åpnes for jakt i region 4, 5, 7 og 8, men det skulle bare mangle. I disse områdene er bestandene så svake at jakt ville vært fullstendig uforsvarlig, sier Håpnes.

Siden 2009 har det vært en dramatisk nedgang i den norske gaupebestanden, fra 92 til 55 familiegrupper. At nedgangen ikke har vært enda større, skyldes påfyll av gauper fra Sverige, som har en langt større bestand. I Sverige ble det i fjor registrert 202 familiegrupper og 1189 gauper.

Overskyting i mange år
Håpnes minner om at Naturvernforbundet i mange år gjennom har klagd på for høye kvoter i mange regioner i landet.

– Vi mener at dette er meget alvorlig. Hver enkelt rovdyrnemnd må være med og bidra til at det nasjonale bestandsmålet skal nås, sier Håpnes.

 Det er flere grunner til at gaupebestandens situasjon er betydelig forverret de siste årene:

▪ Forsinket respons i bestanden
▪ Naturlige bestandssvingninger
▪ En alt for hard avskyting mange år på rad
▪ Nemndene har drevet mer med politisk forvaltning enn fagbasert forvaltning av gaupa i regionene. De har ikke hørt tilstrekkelig på faglige råd eller forstått gaupas dynamiske biologi og de har neglisjert våre fagbaserte klager.
▪ At dette er en bit-for-bit-forvaltning der ingen tar ansvar for den totale bestanden