– Uforsvarlig med ny økning i miljøbelastende oppdrettsproduksjon

– Regjeringen burde redusere antall oppdrettsanlegg framfor å gi tillatelser til nye, sier Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken. Bakgrunnen er meldingen fra fiskeriminsteren om at hun deler ut 45 nye konsesjoner til oppdrettnæringen

– Miljøsituasjonen i næringen er verre nå enn den var for tre år siden. Da stanset ministeren utdelingen av nye konsesjoner på grunn av mye lakselus, konstaterer Haltbrekken.

Riksrevisjonen kom tidligere i år med sterk kritikk av oppdrettsnæringen: «Riksrevisjonen er av den oppfatning at de miljømessige utfordringene i havbruksnæringen er blitt så vidt omfattende at næringen ikke kan sies å ha hatt en tilstrekkelig miljøtilpasset vekst, slik Stortinget har forutsatt».
I statsbudsjettet for 2013 skrev  regjeringen om situasjonen: «Lusetallene sensommeren 2012 har ligget noe høyere enn foregående år. Mattilsynets statusrapport viser at problemene med resistens fremdeles er størst i sørlige deler av Nordland, Nord-Trøndelag og Sunnhordland.»

35 av de 45 nye konsesjonene skal være såkalt «grønne» laksekonsesjoner med strengere krav enn for de andre konsesjonene.
– Det er jo uholdbart at gamle anlegg skal få operere med svakere miljøkrav enn nye anlegg, sier Halbrekken. 
– Og hvis regjeringen mener dette er fornuftige krav,  hvorfor skal de ikke gjelde for alle nye, og for eksisterende konsesjonener, spør Haltbrekken.
Han mener dagens miljøregelverk er for dårlig, og at regjeringen må innføre strengere krav til  eksisterende anlegg før de belønner næringen med nye konsesjoner.