Ungdom i Nigerdeltaet slår tilbake!

I 2017 gikk Operasjon Dagsverk til ungdommer som vokser opp midt i verdens største oljekatastrofe. Nå har ungdommene organisert seg!

I samarbeid med Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gikk Operasjon Dagsverk 2017 til å støtte ungdom som vokser opp i fattigdom og oljeforurensning i Nigerdeltaet i Nigeria. Pengene som er samlet inn skal blant annet brukes på å gi ungdom opplæring i hvordan de kan jobbe mot oljeforurensning og bedre sin egen situasjon. Nå har ungdommene etablert miljøorganisasjonen Young Friends of the Earth Nigeria (Young FoE Nigeria).

150 ungdommer deltok på stiftelsesmøtet til Young FoE Nigeria, som er en medlemsbasert og frivillig organisasjon. 17 koordinatorer i alderen 14-23 år ble valgt på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. De skal bidra til å etablere nye lokallag og gjennomføre aktiviteter.

Victor Washington, som er en av to valgte nasjonale koordinatorer i Young FoE Nigeria sier at etableringen av organisasjonen er viktig.

Victor Washington– Levealderen her er lav på grunn av de negative konsekvensene av oljeutvinning fra lokale og internasjonale selskaper. Vi trenger en ung og aktiv stemme som kan stå opp mot disse ulovlighetene. Derfor har vi etablert en miljøorganisasjon for ungdom, sier Washington.

Medlemmene i Young FoE har allerede deltatt på kurs i hvilke miljørettigheter de har og hvordan de kan overvåke oljeutslipp og rapportere disse. I tillegg har de arrangert kampanje og protestmarsj mot sotforurensning. Oljeselskapenes ulovlige brenning av gass (fakling) fører til høy luftforurensning. De er også i gang med å måle nivået av sotforurensningen der de bor.