Urfolk krever klima-handling

– Urbefolkningen rammes hardest når klimaet endres, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken. – Det gjelder issmelting, havstigning, skogdød og trusler mot biologisk mangfold. Derfor støtter vi kravet om at urfolks rettigheter må ligge til grunn for en ny klimaavtale, slik urfolk fra hele verden nylig krevde i et klimatoppmøtet i Alaska.

På møtet i Anchorage, Alaska, som ble avholdt 20.-24. april, advarte urfolksrepresentantene kraftig mot konsekvensene dersom ikke klimagassutslippene kuttes radikalt.

I «Anchorage-erklæringen» som ble vedtatt på møtet, støtter verdens urfolk kravet om at rike land må redusere sine klimagassutslipp med minst 45 prosent innen 2020, og med 95 prosent innen 2050. Kravet ble først framsatt av en gruppe av de fattigste og mest sårbare utviklingslandene under forhandlingsmøtet i Bonn, Tyskland, tidligere i måneden.

Erklæringen ber også om at urfolk tas med på råd når verdenssamfunnet skal utforme en ny internasjonal klimaavtale i København i desember, og krever at avtalen respekterer urfolks rettigheter. Blant annet ber erklæringen om at utvinning av fossile brensler på urfolks landområder stoppes, og at tiltak for å redusere avskoging i tropiske områder (REDD) må gjennomføres i samarbeid med folkegruppene som bor i skogen. Dette har så langt vært et omstridt spørsmål i forhandlingene.

– Det haster å redusere utslippene, og det er helt riktig av urfolksmøtet i Alaska å kreve at rike land går foran med store utslippskutt. Samtidig må vi sikre at tiltak for å redusere klimagassutslippene gjennomføres i tråd med urfolks rettigheter, og drar nytte av den tradisjonelle kunnskapen som disse folkegruppene kan tilføre, mener leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

I etterkant leverte Regnskogfondet og Norges Naturvernforbund et krav til miljøvernminister Erik Solheim om at Norge må gjøre mer for å sikre at urfolk involveres i arbeidet for å redusere ødeleggelsen av tropisk regnskog. Blant annet ber organisasjonene om at det opprettes en klagemekanisme som sikrer at urfolks rettigheter respekteres. Norges Naturvernforbund og Regnskogfondet støtter også Anchorage-erklæringens krav om å holde bevaring av regnskog utenfor markedet for kjøp og salg av klimakvoter.

Møtet i Alaska ble arrangert av Inuit-organisasjonen ICC, som tidligere ble ledet av Sofiepris-vinner Sheila Watt-Cloutier. Samerådet representerte norske samer på møtet.