Utbygging av verna vassdrag er en elendig løsning for å redde klimaet og naturen

Elvenaturen er svært verdifull og vi trenger intakt natur og levende elver i møte med flom, tørke og klimaendringer. Høye strømpriser gir nærmest panikkartete forslag og nyttårsaften gikk energipolitikere fra regjeringspartiene ut og sier det er naturlig å diskutere vernede vassdrag når en energikommisjon skal se på hvordan Norge kan lage mer strøm. Naturvernforbundet reagerer sterkt på dette.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet må legge bort planene om utbygging av verna vassdrag. Det er uaktuelt med mer naturødeleggende vind- og vannkraft. Regjeringen må ta ansvar for natur- og klimakrisen samtidig, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Norge må lære seg å spare energi. Vi må slutte å bruke den fornybare energien vår på en videreproduksjon av olje og gass, sier Gulowsen

I dag er over to tredeler av Norges vassdrag allerede bygd ut, og 7 av de 10 høyeste fossene er lagt i rør. Det var store konflikter rundt de enorme inngrepene i vassdragsnaturen, og heldigvis har Stortinget har gitt varig vern til noen av de mest verdifulle elvene og fossene. Der vannet får renne fritt, fisk, fugl, insekter og artsmangfoldet knyttet til vassdragene får leve i fred. Vassdrag som er buffere for en stadig kraftigere klimaendringer med flom, tørke og ekstreme utslag der intakt natur er den viktigste forsikringen for fremtiden. Vassdragene våre er juveler i norsk natur til glede for friluftsfolk, fiskere og turister, og ikke minst for framtidige generasjoners naturopplevelser.

Naturvernforbundet har kjempet for hver eneste elv i Norge som fortsatt får lov til å renne fritt. Vi lover at vi kommer til å fortsette den kampen, sier Gulowsen.

For å redusere klimagassutslippene må vi eliminere utslipp fra fossile energikilder, og elektrisitet fra fornybare energikilder må komme i stedet. Samtidig må vi hindre tap av naturmangfold.

Erfaringene flomutsatte verna vassdrag viser at andre tiltak enn utbygging er mer effektive enn å bygge ut. For eksempel i vassdrag som Flåm vil en utbygging ha store negative konsekvenser for natur og også for turismen. Oppgradering av eksisterende vannkraftverk er mulig, men det er begrenset hvor mye mer kraft som vil bli produsert.

Løsningen er en betydelig økt satsing på energieffektivisering og energisparing. Både Det internasjonale energibyrået (IEA) og NVE-direktør Kjetil Lund peker på at energieffektivisering er vårt første valg. Potensialet i Norge er på flere titalls TWh, ikke bare i bygg, men også i industrien og i vårt forbruk.

Les mer om Naturvernforbundets forslag til energisparing i uttalelsen fra landsstyret i november 2021.