Uttalelse fra landsmøtet 2015: Gi oss en framtid på skinner i nord

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber om at Tromsbanen må utredes.