Uttalelse fra landsmøtet 2015: Gjennomfør marint vern av Børgin og Skarnsundet i Nord-Trøndelag

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber om at de de foreslåtte marine verneområdene Børgin og Skarnsundet i Nord-Trøndelag faktisk vernes.