Uttalelse fra landsmøtet 2015: Innfør karbonavgift til fordeling

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber Norge som første land om å innføre karbonavgift til fordeling.