Uttalelse fra landsmøtet 2015: Ja til skatt på parkeringsplasser, nei til skatt på kollektivreiser

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber om at ansatte som få gratis parkeringsplass ved jobb, må skatte for fordelen av dette, mens det tilsvarende fritas for fordelsbeskatning for kollektivkort betalt av arbeidsgiver.