Uttalelse fra landsmøtet 2015: Norge trenger en fullgod nasjonal plan for deponi av uorganisk industriavfall

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber norske myndigheter utarbeide en fullgod nasjonal plan for deponi av uorganisk industriavfall.