Uttalelse fra landsmøtet 2015: Stopp subsidiering av veibygging i våre siste villmarker

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber norske myndigheter slutte å subsidiere veibygging i våre siste villmarker.