Uttalelse fra landsmøtet 2015: Tid for fjerning av utenlandske treslag

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber om at arbeidet med å fjerne utenlandske treslag intensiveres.