Uttalelse fra landsmøtet 2015: Vern bymarkene med egen lov

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber om at bymarkene rundt omkring i landet vernes med egen lov.