Uttalelse fra landsmøtet 2015: Vern Nedre Otta

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber om at elva Nedre Otta vernes.