Uttalelse fra landsmøtet 2015: Vern Østmarka ved Oslo som nasjonalpark

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber om at Østmarka ved Oslo vernes som nasjonalpark.