Uttalelse fra landsmøtet 2015: Vi trenger en rettferdig og ambisiøs klimaavtale

Landsmøtet i Naturvernforbundet ber om at den kommende nye klimaavtalen som skal undertegnes i Paris, blir rettferdig og ambisiøs.