Uttalelse fra landsmøtet 2018: Staten må sørge for at grunnleggende klimakunnskap blir allemannseie!

De menneskeskapte klimaendringene er ved siden av tapet av biologisk mangfold vår tids største politiske utfordring. Ikke bare vil klimaendringene medføre et voldsomt tap av biologisk mangfold, men det ventes også en dramatisk nedgang i matproduksjonen globalt og betydelig økt vannmangel i tørre områder.

Klimaendringene er allerede indirekte årsak til krig og uroligheter. Mangel på mat og vann vil sannsynligvis bli en viktig driver til krig og politisk uro i framtiden hvis vi ikke klarer å redusere utslippene raskt og effektivt.

Skal demokratiet klare snuoperasjonen som må til for å unngå irreversible klimaendringer, må vi være i stand til å fatte relevante beslutninger. Det er statens ansvar å bidra til at vi har et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag. Staten har tatt dette ansvaret i helsespørsmålet gjennom informasjons- og holdningsskapende arbeid i regi av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det er gjennomført mange informasjonskampanjer om røyking og bruk av rusmidler. Mat og helse er et eget fag i grunnskolen og gjennom frukt på skolen satses det på å gi elevene gode kostvaner. Det statlige informasjonsarbeidet om helse er ikke mulig å overse, og det har gitt gode resultater. De aller fleste har fått kunnskap om hva et sunt kosthold er og hva som bygger opp og bryter ned kroppen. Den statlige informasjonen er partipolitisk nøytral og gir befolkningen et objektivt grunnlag til å forvalte egen helse.

På samme måte må staten sørge for å informere om klima. Grunnleggende kunnskap om klima, om menneskets påvirkning og hva som må til for å unngå irreversible klimaendringer er ikke allemannseie. For å bøte på det, må regjeringen iverksette informasjonskampanjer for å spre grunnleggende klimakunnskap.