Vanskeligheter for russiske miljøvernere

Russiske myndigheter hindrer miljøbevegelsen i å jobbe effektivt for natur- og miljøvern. Loven om «Fremmede agenter» legger begrensinger på miljøaktivister og andre organisasjoner.

Naturvernforbundet samarbeider med russiske miljøvernere, og vi holder oss oppdatert om situasjonen.

Du finner våre rapporter om russisk sivilsamfunn her!

Russland har ikke tradisjon for frivillige organisasjoner, i Sovjetunionen kunne ikke disse skilles fra staten. Dette har gjort konseptet vanskelig å forstå, og har bidratt til at miljøvernorganisasjoner gjerne ikke oppfattes som legitime aktører i diskusjonen. 

Vi kan sammenlikne med Norge: Mange vil være uenige med Natur og Ungdom eller Naturvernforbundet, og det er alt for ofte vi ikke får det som vi vil, fordi andre interesser enn natur- og miljøvern vinner fram. Men stort sett er det enighet om at vi har en legitim rolle i å være vaktbikkjer for naturen, og at vi gjør en viktig jobb.

Sånn er det altså ikke i Russland. Og da er det lettere for russiske myndigheter å komme med fortellingen om at miljøvernorganisasjonene styres fra utlandet og arbeider mot russiske interesser.

Loven om «Fremmede agenter»

Aksjon i Arkhangelsk. (Foto: Movement 42)Når vi snakker om begrensninger for miljøvernere og andre i russisk sivilsamfunn, er det særlig loven om fremmede agenter som trekkes fram. Loven sier at hvis du både mottar penger fra utlandet og jobber med politikk, må du registrere deg som fremmed agent. Det høres ut som du er en spion eller forræder, og nesten alle organisasjoner som har fått betegnelsen, har stengt seg ned. For det er så klart enda vanskeligere å få med folk når du har dette stemplet.

Loven ble vedtatt i 2012, og miljøvernorganisasjonene ville ikke registrere seg. De mente de var miljø-agenter og jobbet for naturen og felles livsgrunnlag, ikke som fremmede agenter. I 2015 fikk Justisdepartementet rett til å sette organisasjoner i registeret uten rettslig avgjørelse. I 2016 ble veldig mange organisasjoner registrert som fremmede agenter. De seneste årene er veldig få nye registrert, ettersom de fleste allerede er registrert og lagt ned. Noen organisasjoner la seg ned uten å være registrert også.

Loven om individuelle fremmede agenter trådte i kraft i 2019, etter å ha ligget på is i nesten to år. Journalister og bloggere kan nå bli registrert som utenlandske agenter. Som alltid er det uklart hvor grensen går, det er myndighetenes strategi. Men loven kan dekke hvem som helst som sprer informasjon, for eksempel i sosiale medier.

Dagens situasjon

For russiske miljøvernorganisasjoner, er ikke situasjonen så annerledes enn den var i 2017 eller 2018. Organisasjonene fortsetter å tilpasse seg situasjonen. Flesteparten av organisasjonene som er blitt registrert som fremmede agenter har stengt ned organisasjonene sine, dersom ikke Justisdepartementet stengte dem først. Flere miljøvernere har etablert konsulentselskaper for å kunne fortsette å motta støtte fra utlandet, ettersom det er vanskelig å skaffe innenlandsk finansiering, særlig for organisasjoner som oppfattes å motsi myndighetene. Mange organisasjoner jobber som uregistrerte grupper, noe som blant annet medfører at de ikke kan ha bankkonto.

Vi ser et økt engasjement for miljøvern, og flere som aksjonerer. Søppel er den store saken, men også klima, kull og atomavfall. I rapporten Increased conflict, continuing pressure: Status of Russia’s foreign agent laws and consequences for environmentalists, beskriver vi en politisering av miljøvernsaker.

To eksempler: Det som begynte som en protest mot søppelfylling i Shies utenfor Arkhangelsk, gikk raskt over i kritikk mot guvernøren som håndterte situasjonen dårlig. Det som begynte som unges klimastreik, ble like mye krav om å få lov til å streike, å få lov til å demonstrere. Let Russia strike for climate!

Å få tillatelse til demonstrasjoner og markeringer blir stadig vanskeligere. Russiske miljøvernere forteller om avslag og forsinkelser/ ikke-svar. De får en annen dag eller en plassering langt unna. Det er jo ikke så mye vits når du skal ha Fridays for future-markering. 

De fem første månedene i 2020, mai ble minst 10 miljøaktivister utsatt for angrep, skade på eiendom eller trusler. Totalt ble det registrert 63 nye episoder rettet mot miljøvernere, inkludert rettsaker og arrestasjoner. Dette ifølge en oversikt fra Naturvernforbundets søsterorganisasjon Russian Social-Ecological Union (RSEU) som er Friends of the Earth Russland. Du kan lese mer om dette her.

Hva gjør Naturvernforbundet?

Naturvernforbundet samarbeider med russiske miljøvernere om flere miljøsaker. Vi sprer informasjon om det viktige arbeidet som gjøres, for bedre søppelhåndtering, naturvern, klimatiltak, opprydding etter atomindustrien, og mye mer.

Sammen med vår søsterorganisasjon RSEU / Friends of the Earth Russland, skriver vi årlige rapporter om situasjonen for russisk sivilsamfunn, med hovedvekt på miljøvernere.

Folk oppfordres til å følge med på situasjonen i Russland, spre informasjon om problemene for å øke oppmerksomheten om kampene som miljøaktivister i Russland står i. Når partnere har fått bøter som de ikke har kunnet betale, har vi samlet inn penger.