Var det dette Stortinget ønsket?

-Like forkastelig i dag som da det ble forbudt i 1933. Leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken reagerer sterkt på nyheten om bjørnen som ble sporet på snø og deretter skutt fra helikopter i Nordland i går kveld.

brunbjørn

– Det er generelt forbud mot slik jakt i norsk natur, men paradoksalt nok ikke overfor bjørn, til tross for at den er klassifisert som sterkt truet, sier Haltbrekken.

– Å skyte vårgroggy, svekkede dyr som er blant de aller mest truede pattedyrene vi har, representerer forvaltningspraksis på et lavmål, mener Haltbrekken.

– Partiene på Stortinget som stod bak fjorårets rovdyrforlik bør spørre seg om det virkelig var en slik rovdyrforvaltning de ønsket, påpeker Haltbrekken og utfordrer nå partiene bak forliket til å forklare hvorfor man skal avlive bjørn på denne måten.

Upresist og grovt uetisk

En av risikofaktorene ved denne typen jakt er at det er umulig å se forskjell på hann- og hunnbjørner. Dermed risikerer man å skyte binner som har unger liggende igjen i hiet. Konsekvensen for ungene blir selvsagt katastrofale.

– I tillegg til at jakta er uetisk, er den også upresis. Ingen vet om bjørnene som nå skytes er de samme som vil gjøre skade til sommeren, advarer Haltbrekken.

Så seint som høsten 2011 avslo Direktoratet for Naturforvaltning søknad om vårsnøjakt. l begrunnelsen pekte de på at vårjakt på bjørn ofte vil ha «svært usikker effekt» i arbeidet med å redusere konflikten med beitedyr i det aktuelle området.

Stortinget har vedtatt at vi skal ha 13 årlige ynglinger av bjørn i Norge. I dag er det registrert 6.

– I tillegg ser vi en nedgang i antall registrerte bjørn. I 2010 ble det registrert 166 bjørn i Norge, i fjor 151, og vi er dermed enda lenger unna bestandsmålene som Stortinget selv har satt, fortsetter Haltbrekken.

 – I en slik situasjon skal man ha gode grunner for å skyte ut bjørn. Mistanke om at den kan gjøre skade i området to måneder senere, er i alle fall ikke en god grunn. Dette er tvert om økologisk uansvarlig og et stort tilbakeskritt for norsk naturforvaltning, sier Haltbrekken.