– Verden i ferd med å innse at plast er farlig

Norge høster bred støtte for forslag om en plast-resolusjon på FN-møte i Nairobi. – Verden er i ferd med å innse at plast er farlig, sier Naturvernforbundets generalsekretær Maren Esmark, som er til stede på møtet.

Usman Jubril og Vidar Helgesen i en diskusjon

Denne uken møtes ministre, byråkrater, eksperter og miljøorganisasjoner i Nairobi for å diskutere marin forsøpling, plast og mikroplast. Det er nærmere 4000 deltagerne på FN-møtet UN Environmental Assembly.

Bred støtte til plastresolusjon

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er i Nairobi, og Norge har fremmet et forslag til en egen resolusjon om marin forsøpling og mikroplast.

– Resolusjonen har fått bred støtte fra mange land. Kina, Japan, USA og Russland som har forsøkt å svekke teksten noe, men så langt ser det ut til at den vil bli vedtatt i morgen, forteller Esmark.

– Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet, og der kan plasten bli liggende i hundrevis av år. Derfor haster det med å finne å finne en løsning som stanser forurensningen, sier Esmark.

Oppfordrer til ansvarlig plastbruk
I forslaget til tekst står det at landene og alle relevante aktører sterkt oppfordres til «responsible use of plastic while endeavoring to reduce unnecessary plastic use, and to promote research and application of environmentally-sound alternatives».

Miljøministeren fra Nigeria, Ibrahim Usman Jibril, fortalte at de nå har blitt oppmerksomme på hvor stort problemet med plast og marin forsøpling er i Nigeria. I Nigerdelta, hvor oljeselskapene nå rydder opp ette mange tiår med oljesøl, finner de også mye plast i jord, elver og våtmarker. Denne plasten er i tillegg forurenset med olje.

Forbud mot poser og flasker
– Plast og marin forsøpling har blitt en stor utfordring, og den kommer i tillegg til annen forurensning og ødeleggelse av kystområder, sa Usman Jibril på et felles møte om marin forsøpling.

I Kenya ble plastposer forbudt i sommer, og allerede har det blitt betydelig renere langs veier i og rundt Nairobi. Det har også blitt forbudt å ta med plastflasker inn i nasjonalparker.

Fire løsninger
Erik Solheim er leder av FNs miljøprogram (UNEP). På møtet i Nairobi foreslo han fire løsninger:

1.    Forby plast som vi ikke trenger
2.    Reduser mengden som plast som produseres globalt
3.    Produkter må forbedres
4.    Gi plast en økonomisk verdi så den blir samlet inn og resirkulert

For mer informasjon og kommentarer:
Maren Esmark (tilstede i Nairobi)
Generalsekretær i Naturvernforbundet
+47 97 18 33 79
me@naturvernforbundet.no
 

Les mer på UNEPs nettside

Mange spennende rapporter er presentert på FN møtet:

UNEP – Marine plastic debris and microplastics
Rapport som viser globale tall og fakta om marin forsøpling og plast

CIEL – Fueling Plastics – 
Faktaark om plastindustrien, produksjon og miljøeffekter

CIEL – Fueling Plastics – Plastic Industry
Faktaark om olje, plast og drivkreftene bak plastproduksjon