– Vi skaper ikke verdier av å overkjøre natur!

Til tross for det positive i regjeringens planer for å redusere fossil energibruk i Norge, svekkes verdiskapingsmeldingen av tut-og-kjør-oljepolitikk, stikk i strid med verdens klimamål, og manglende hensyn til naturen med et uansvarlig raskt kjør på mineralutvinning på havbunnen, mener Naturvernforbundet.

Solcellepaneler på taketFUSen AS, +47 959 27 203

– Det er positivt at regjeringen lager en plan for hvordan vi skal redusere fossil energibruk, men det er paradoksalt at meldingen legger opp til forlengelse av oljeindustrien og til og med åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet. Klimaforskere og Det internasjonale energibyrået (IEA) er krystallklare på at det ikke er plass til mer olje- og gassleting for at Parisavtalen skal innfris, påpeker Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.  
 
– Elektrifisering av sokkelen er en av de dyreste grønnvaskingsøvelsene vi har sett. Prisen vil betales av milliarder av klimautsatte mennesker, naturen og norske arbeidsplasser som låses til en solnedgangsindustri, legger Gulowsen til.  
 
Raskt og uansvarlig løp for mineralutvinning på havbunnen
Regjeringen ser for seg tildeling av de første lisensene for mineralutvinning på havbunnen allerede i 2023-2024. Det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi, ledet av Erna Solberg, har slått fast at dette ikke er en næring som hører hjemme i en bærekraftig havøkonomi.
 
– Å måtte starte opp med svært omfattende inngrep i noen av verdens mest særegne økosystemer fordi vi ikke klarer å redusere vårt overforbruk av jordens ressurser, er ikke fremtidsrettet. Norge vil potensielt bli det første landet i verden som starter opp slik utvinning. Dette er totalt uansvarlig, all den tid vi mangler kunnskap om hvordan slik aktivitet vil påvirke skjørbare marine økosystemer, sier Gulowsen.
 
Naturvernforbundet frykter også at en uvettig havvindutbygging kan få store konsekvenser for allerede sårbare arter og økosystemer i havet. Når nye områder skal utredes og vurderes, må det først komme på plass et helhetlig kunnskapsgrunnlag for naturkonsekvensene.
 
Savner tiltak for energieffektivisering
Det er positivt at regjeringen anerkjenner at riktig lokalisering av kraftkrevende virksomheter er viktig for å utnytte strømnettet best mulig og dermed unngå store kraftledningsprosjekter med potensielt store naturinngrep. Naturvernforbundet ønsker meldingens støtte til energieffektivisering hjertelig velkommen, men etterlyser tiltak. Det er over fem år siden det ble vedtatt et mål om 10 TWh energieffektivisering i bygg innen 2030. Siden da har regjeringen svekket insentivene for energisparing og forbruket i bygg har økt.
 
– Regjeringen snakker om at energieffektivisering er viktig, men følger ikke opp med tiltak. Nå må energisparing prioriteres fremfor naturødeleggende energiproduksjon. Da frigjør vi mye fornybar strøm som kan erstatte fossil energi i transport og industri, samtidig som vi kan skape 45.000 nye arbeidsplasser, sier Gulowsen.
 
I går kom FNs klima- og naturpaneler med sin aller første felles rapport om hvordan klima- og naturkrisene må løses i fellesskap. Naturvernforbundet har tidligere vist at det er fullt mulig å redusere den fossile energibruken med 55 prosent innen 2030 og fase den ut helt innen 2040 uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon. I tillegg til storsatsing på energieffektivisering forutsetter det en omlegging av transportsektoren, og at vi slutter å lete etter mer olje og gass, slik IEA også anbefaler.