Vi vil ha frihet til å velge

Vår frihet til å velge GMO-fri mat i fremtiden er avhengig av at våre forbrukere og bønder etterspør mat, frø og fôr som ikke er genmodifisert.

Torsdag 4. september møtes svenske husdyrbønder for å vurdere om de skal kjøpe inn genmodifisert soya (GM) til dyrefôr eller ikke. Svenske og norske forbrukere har hittil sagt nei til GMO. På tross av dette vurderer deler av landbruket i Sverige å forlate sin restriktive linje, og gå over til GM-soya i fôr.

Å gjøre dette i dagens situasjon, ville være å sette merverdien som forbrukerne i dag forbinder med svensk mat i fare, og som produsentene har bygget opp over lang tid. Dessuten vil redusert etterspørsel etter importert GM-fritt fôr fra Sverige svekke markedet og gjøre det enda vanskeligere å skaffe slikt fôr til norske produsenter.

For å sikre tilgjengeligheten til GMO-fritt fôr må vi stå sammen.

Våre organisasjoner i Norge og Sverige oppfordrer derfor svenske matprodusenter til å fortsette å tilby forbrukerne muligheten til å kjøpe GMO-fritt.

Stor skala

GMO ble introdusert på 1980-tallet, og har på mange måter forandret planteforedling. Flere forskjellige GM-avlinger har blitt utviklet, men bare to typer dyrkes kommersielt i stor skala i verden i dag: De med resistens mot et spesielt sprøytemiddel (Roundup Ready), og de ​​som har evnen til selv å produsere gift mot insekter (BT-avlinger).

Stor tvil blant produsenter og forbrukere rundt nytten av GM-avlingene, har gjort at knapt noen genmodifiserte avlinger dyrkes i EU.

Kjemisk landbruk

Dagens GM-avlinger favoriserer storskala kjemisk landbruk. Den dominerende kommersielle GM-dyrkingen er basert på systematisk bruk av kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel.

Dette har kjente skadevirkninger på miljø og helse, som tap av biologisk mangfold og sprøytemiddelrester i miljøet og maten, hvilket neppe er et skritt mot bærekraftig jordbruk.

At dagens GM-avlinger ikke bidrar til bærekraftig utvikling betyr ikke at genteknologi ikke kan gjøre det i framtiden.

Forbrukerne vil velge

Forbrukerne vil velge hvilket landbruk de vil støtte. Norsk og svensk landbruk kan vanskelig konkurrere på pris med de gigantiske produksjonsenhetene andre steder i Europa og i resten av verden.

Skal våre matprodusenter kunne overleve, må vi framheve og videreutvikle de kvalitetene som ligger i vår progressive miljølovgivning, gode dyrehold og tilbakeholdenhet mot GMO, antibiotika og hormoner.

Disse kvalitetene må formidles til forbrukere gjennom tydelig merking.

Per i dag merkes kun vegetabilsk mat i EU. Produkter som består av eller inneholder GMO må også merkes, slik som kjøtt eller fisk som er fôret med GMO.

Lytte til oss

Vår frihet til å velge GMO-fri mat i fremtiden er avhengig av at våre forbrukere og bønder etterspør mat, frø og fôr som ikke er genmodifisert.

Hvis svenske bønder velger å bytte til GM-fôr blir markedet for GM-fritt fôr så lite at norske bønder kan få problemer med å holde sin produksjon GMO-fri.

Vi oppfordrer de svenske produsentene til å legge øret litt nærmere bakken, og lytte til oss forbrukere som i dag velger norsk og svensk mat, mye takket være den merverdi som vår produksjon gir.

GMO-frihet er en av disse merverdiene som vi ønsker å beskytte.

Randi Flesland, direktør, Forbrukerrådet, Örjan Brinkman, ordförande, Sveriges Konsumenter, Lars Haltbrekken, leder, Norges Naturvernforbund/Friends of the Earth Norway, Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen, Ellie Cijvat, ordförande, Jordens Vänner/Friends of the Earth Sweden, Truls Gulowsen og Annika Jacobson, leder, Greenpeace Norge og Greenpeace Sverige, Ole Petter Bernhus, daglig leder, Debio, Regine Andersen, daglig leder, Oikos – Økologisk Norge, Maria Dirke,verksamhetsledare för Ekologiska Lantbrukarna