Viktig klimatoppmøte i Katowice

– Hvis verdens land ikke lykkes i Katowice, blir det det vanskelig å gjennomføre Parisavtalen, som et vårt viktigste våpen i kampen mot klimaendringene, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Hun ber Regjeringen om å øke Norges egne utslippsmål under klimatoppmøtet.

Klimatoppmøtet i Katowice i Polen er nå i gang. Der skal verdens land bli enige om hvordan Parisavtalen skal gjennomføres, den såkalte regelboka. I tillegg skal de stake ut kursen frem mot 2020, da Parisavtalen trer i kraft og alle land skal oppgradere sine klimamål.

 – Vi har et lite tidsvindu nå. Ifølge klimapanelets siste rapport må verdens utslipp av klimagasser være halvert innen 2030. Skal vi greie det, er vi helt avhengige av at Parisavtalen fungerer. Her kan Norge spille en viktig rolle som brobygger mellom rike og fattige land, sier Ask Lundberg.

Les mer: Naturvernforbundet følger klimatoppmøtet i Katowice

 Naturvernforbundet mener at de viktigste tingene som alle land, og spesielt rike land som Norge, må jobbe for i Katowice er at:

▪ Alle land øker sine ambisjoner for nasjonale utslippskutt i tråd med klimarettferdighet og vitenskap
▪ Spesielt rike land bidrar til å styrke internasjonal klimafinansering for den globale klimadugnaden
▪ Verden får på plass en rettferdig og solid regelbok for Paris-avtalen som støtter sterkere ambisjoner.

 Det er stort gap mellom Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader og landenes klimapolitikk. Per i dag ville utslippsmålene som landene har meldt inn ført til i overkant av 3 graders global oppvarming. Norge har nasjonale fastsatte mål felles med EU. EUs mål er å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030, noe som innebærer en kurs mot 3 graders oppvarming. Dagens norske klimapolitikk styrer oss mot opptil 4 grader. Det er langt unna Norges rettferdige andel. Rapporten «Norway’s Fair Share of Meeting the Paris Agreement» viser at Norges rettferdige andel av den globale klimadugnaden innebærer minst 53 prosent utslippsreduksjon innen 2030 fra 1990-nivået.

 – Norge må øke de nasjonale målene for utslippskutt, og Regjeringen bør signalisere at vi kommer til å gjøre det så tidlig som mulig innen 2020, helst under møtet i Katowice, for å bidra til den globale innsatsen for ambisjonsheving, sier Ask Lundberg.

 Naturvernforbundet følger klimatoppmøtet i Katowice. Oppdateringer og andre ressurser finnes på våre nettsider.