– Viktig skritt i riktig retning

– Utfallet av klimaforhandlingene i Dubai er et viktig skritt i riktig retning, selv om avtalen burde vært enda tydeligere, sier Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet

Verdens land ble i dag for første gang enige om en rettferdig omstilling vekk fra fossil energi. Det sender et tydelig signal både til Norge og andre oljeland om at olje og gass ikke er fremtiden. Selv om det fortsatt er store svakheter i avtalen, er det som står om fossil energi historisk.

Naturvernforbundet er likevel skuffet over at avtalen fortsatt inneholder flere store svakheter. For eksempel inneholder den fortsatt språk som promoterer urealistiske renseteknologier og andre dårlige løsninger som vanner ut vedtaket. 

– Vedtaket fra Dubai er tydelig på at vi skal bort fra fossilt og må gjøre mye av jobben dette tiåret. Men vi er redde for at bakstreverne kan skjule seg bak språk om overgangsløsninger og teknologi som ennå ikke finnes. Disse smutthullene ønsket en samlet internasjonal miljøbevegelse og mange av landene å tette. Det er også store ubesvarte spørsmål om finansiering av overgangen for land i Sør.

Til tross for at utfallet ikke ble like ambisiøst som Naturvernforbundet håpet, roser Hansen Norges og forhandlingslederne med utenriksministeren i spissen:  

– Espen Barth Eide skal ha ros for Norges tydelige posisjon for utfasing, spesielt i innspurten. Han har slått fast at Norge skal være et foregangsland – men hans egen regjering driver en oljepolitikk som er på kollisjonskurs med et levelig klima, og med COP-posisjonene til landa vi samarbeider tettest med. Også det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050 anbefaler en annen kurs. Letestans må derfor være neste stopp nå. 

Behovet for å fase ut fossil energi har vært hovedtemaet på klimatoppmøtet i Dubai, og det er et gjennombrudd i seg selv. Kravet har vært med fra start, og både majoriteten av land og miljøbevegelsen har presset på for å få det igjennom. De store fossil-statene har av gode grunner følt seg trua, og midtveis kom det fram at Organisasjonen for oljeproduserende land (OPEC) oppfordret alle sine medlemsland til å unngå enhver forpliktende formulering om utfasing. 

– Dessverre har prosessen båret preg av deres intense lobbyarbeid. Nesten alle verdens land ville mer, men i FN kan noen få ødelegge for mange, fordi vedtak gjøres ved konsensus. Men det har likevel vært flere lyspunkt i og utenfor forhandlingsrommene, sier Hansen. – Norge har blant annet signert flere avtaler som forplikter oss til å ta et større klimaansvar.