Vil hjelpe forbrukere med smart energibruk

Naturvernforbundet har inngått et samarbeid med Energi Norge knyttet til nettsiden Energismart, der forbrukere kan få veiledning i smarte energitiltak i egen bolig som gagner både dem selv og samfunnet.

Smart og effektiv energibruk bidrar til reduserte klimagassutslipp, jevnere forbruk, lavere nettinvesteringer og dermed lavere utgifter og fornøyde kunder. Energismart skal gjøre det enklere for forbrukere å ta energismarte valg.
Energismart.no er en brukervennlig side som gir en nyttig oversikt over smarte tiltak som bedrer bygningskroppen og gir en mer effektiv og stabil energibruk. Portalen gir en god oversikt over relevante tilbydere av tjenester der man bor, sier næringspolitisk rådgiver Guro Bøe Wensaas i Energi Norge.

Flytting av energiforbruk
Det aller viktigste byggeiere gjør er å konvertere fra fossil til utslippsfri energi. Ettersom det blir forbudt å varme opp bygg med fossil olje fra 2020, er denne konverteringen allerede i gang.
– Byggeiere som skal kvitte seg med oljefyren eller konvertere til mer effektiv oppvarming, kan finne oppvarmingsalternativer og en enkel lønnsomhetskalkulator på energismart.no, sier Bøe Wensaas.

I tillegg blir det viktig fremover å unngå at alle bruker effektkrevende utstyr som elbil, induksjonstopper og lignende samtidig, siden strømnettet må dimensjoneres etter forbrukstoppene.
– Belastningen på distribusjonsnettet endrer seg i tråd med nytt forbruksmønster. Man kan spare store investeringer i nettutbygging dersom man klarer å motivere til lastflytting eller lastreduksjon. Her spiller de nye, smarte strømmålerne en viktig rolle, sier Bøe Wensaas og viser til informasjonssiden www.nymaler.no.

Erfaring fra Oljefri
Naturvernforbundet har allerede jobbet lenge med prosjektet Oljefri, og har gode erfaringer med å informere om alternativer og tiltak der folk bor.
– Vi oppdaget tidlig at det var et stort behov for informasjon om utfasing av oljefyring blant boligeiere. Vi har derfor jobbet målrettet de siste 10 årene sammen med myndigheter, kommuner, næringsliv og interesseorganisasjoner for å sikre at alle kan omstille seg både trygt, enkelt og miljøvennlig til fornybare alternativer, sier prosjektleder for Energismart, Martin Leander Brandtzæg i Naturvernforbundet.

Han er glad for å ha Energi Norge med på laget.
– Oljefri-prosjektet har utvilsomt vært en stor suksess og vi ønsker nå å fortsette formidlingsarbeidet av energismarte løsninger i et bredere perspektiv. Energismart.no vil gi boligeiere en større innsikt i energismarte løsninger, fornybare alternativer og tilgang til kvalitetssikrede energispesialister over hele landet. Med Energi Norge på laget har vi en sterk faglig partner som vil både bistå, kvalitetssikre og kommunisere informasjonen sammen med oss, sier han.