Vil holde Skagerrak stengt for oljevirksomhet

Natur og Ungdom og Naturvernforbundet sier nei til oljeboring i Skagerrak i innspillet til forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak. – Av hensyn til fiskeri, sårbar natur og klima må Skagerrak holdes stengt for oljeboring, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom og Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Miljøverndepartementet er ansvarlig for arbeidet med forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak, som skal være en helhetlig plan for å ivareta havområdene. Den faglige utredningen for Nordsjøen og Skagerrak som danner grunnlaget for forvaltningsplanen, ble lagt fram i mai i år, og identifiserte 12 spesielt verdifulle områder i Nordsjøen og Skagerak.
– Det finnes fantastiske miljøverdier i Nordsjøen og Skagerrak. Oljeboring i Skagerrak vil utgjøre en trussel mot den levende norske kysten. Norge har store muligheter til å bygge opp et fremtidsrettet og miljøvennlig næringsliv, men da må vi ikke risikerer å ødelegge våre fantastiske havområder med oljesøl, sier Haltbrekken.

Sårbare områder
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) skriver i sitt innspill at flere av de kystnære verdifulle områdene som huser viktige kolonier av sjøfugl og sjøpattedyr, er sårbare for akutt oljeforurensning. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet mener at det taler for at det opprettes varig petroleumsfrie områder i Skagerrak. Videre bør områdene i Nordsjøen som i dag er stengt for petroleumsvirksomhet holdes lukket. Det bør opprettes et oljefritt kystbelte på 35 kilometer langs kysten, slik at det ikke er mulig å igangsette ny petroleumsaktivitet i kystnære områder.
– Et oljesøl i området vil få uante konsekvenser for de truede fugleartene i området. Det vil også være kritisk for de vernede landskapsområdene. Et oljeutslipp fra Farsundsbassenget vil trolig nå land innen et døgn, sier Lundberg.

Rekord i områder for oljeindustrien
Verden har allerede oppdaget mer olje og gass enn vi kan brenne de neste førti årene hvis vi skal klare å unngå farlige klimaendringer. Allikevel har den rødgrønne regjeringen satt rekord i antall områder oljeindustrien har fått kloa i.
– Vi vil aldri klare å redusere klimagassutslippene så lenge oljeindustrien får tilgang til stadig nye områder. Det er på tide at klimaet blir styrende for norsk oljeproduksjon. Da må viktige områder langs kysten forbli oljefrie, avslutter Haltbrekken og Lundberg.