Vil øke innsatsen mot farlig atomtransport

Den siste uken har skipet Puma seilt langs norskekysten, fullastet med atomavfall. Nå er skipet ankommet Murmansk og avfallet skal sendes videre med tog til Mayak. Naturvernforbundet ber myndighetene ta grep for å hindre slike transporter i fremtiden, og ber Norge trappe opp innsatsen mot at farlig europeisk atomavfall dumpes i Russland.

Det er snart to uker siden Naturvernforbundet varslet den norske kystovervåkingstjenesten om at det danske skipet Puma var på vei inn i norsk farvann, fullastet med høyradioaktivt atomavfall. Skipet ligger nå til kai i Murmansk, og herfra skal atomavfallet  fraktes med tog til atomanlegget Majak. Naturvernforbundet er lettet over at transporten langs den norske kysten forløp uten problemer, men advarer mot slike transporter i fremtiden.

– Dersom det skjer en ulykke med en atomtransport i norske farvann, vil det kunne ha dramatiske konsekvenser for folk og natur langs kysten. Den eneste måten å sikre seg mot en slik ulykke, er å hindre slike transporter i fremtiden, sier Yngvild Lorentzen i Naturvernforbundets internasjonale prosjektavdeling.

Blant de mest forurensede områdene i verden
Sammen med russiske partnere jobber Naturvernforbundet for å hindre at europeisk atomavfall dumpes i Russland. Atomanlegget Majak, som er endestasjon for det farlige avfallet, er utdatert og blant de mest forurensede områdene i verden. Forrige uke stanset den tyske miljøvernministeren en tysk atomtransport som var på vei til Majak fordi han mente det var uforsvarlig å sendes avfallet dit. Naturvernforbundet ber norske myndigheter jobbe for et regelverk som sikrer at atomavfall skal lagres der det er brukt, istedet for å sendes på kryss og tvers i Europa.

– Dette er livsfarlig avfall, og enten det fraktes på skip eller tog, er det en trussel mot folk og natur. Så lenge land fremdeles har atomreaktorer i drift, må det lages regler som hindrer at avfallet må fraktes over lange avstander og det må bli slutt på at det dumpes i Russland. Så lenge disse transportene går forbi norskekysten, er det en sak som angår oss og der regjeringen bør skjerpe innsatsen, sier Lorentzen.

Bildet viser Puma i Murmansk, og er tatt av Naturvernforbundet i dag.

Kontakt:
Yngvild Lorentzen, leder for Naturvernforbundets internasjonale prosjektavdeling. Tlf 920 19 454
Oleg Bodrov, leder av russiske Green World, som varslet Naturvernforbundet om transporten.
Bodrov er i Norge til fredag. Tlf + 7 921 7452 631.