Vil skyte over halvparten av de norske ulvene

Fylkespolitikerne på Østlandet har vedtatt at de ønsker å skyte over halvparten av de norske ulvene. Årets lisensfelling i Akershus og Hedmark kan nærmest utrydde ulven fra Norge, frykter Naturvernforbundet.

Det foreslås å skyte opptil 47 ulver i Hedmark og Akershus.  Den siste tellingen av ulv i Norge viser at totalbestanden teller opp mot 68 dyr. Dermed vil fredagens vedtak kunne føre til at 70 prosent av de norske ulvene kan skytes ut i løpet av vinteren. Naturvernforbundet mener det er fullstendig uforsvarlig naturforvaltning.

Naturvernforbundet har sendt brev til alle politkerene som sitter i roviltnemda i region 4 og 5 der vi påpeker at saksdokumentene som anbefaler en lisensjakt på er beheftet med store mangler. Naturvernforbundet oppfordrer rovviltnemdene til å sende saken tilbake til Fylkesmannen med krav om bedre utredning med mer fakta. Argumentasjonen i saksfremlegget strider med vedtatt rovviltpolitikk og det er faglig uforsvarlig å legge dette til grunn for vedtak om lisensjakt på ulv innenfor ulvesona vinteren 2017. 

Tre av seks familiegrupper kan bli skutt
Blant 28 europeiske land med ulvebestander er det bare 2-3 land som har færre ulver enn Norge. Lille Danmark legger til rette for ti familiegrupper med ulv. Hvis forslaget gjennomføres, vil tre av Norges seks familiegrupper bli skutt.

– Ulven i Norge er kritisk truet. Det er en liten bestand med få ulvepar som får valper i norske skoger. Det er vanvidd å skyte ut over halvparten av den norske ulvebestanden, sier Silje Lundberg, fungerende leder i Norges Naturvernforbund.

– Risikerer å nærmest utrydde ulven fra Norge
Ulv og rovdyr hører naturlig til i norsk natur og er svært verdifulle i et fungerende økosystem.

– Naturvernforbundet er enig i Stortingets mål om å bevare både rovdyr og beitenæringen. Men med dette vedtaket risikerer vi å nærmest utrydde ulven fra Norge, og det er stikk i strid med Stortingets ønsker og hva et flertall i befolkningen ønsker, sier Lundberg.

Samtidig er det et stort behov for å hjelpe sauebønder med dyr i utmark med større innsats på forebyggende tiltak. Det betyr mer rettferdige erstatningsordninger og kraftig økning i budsjettene for omstilling for husdyrbønder i utsatte områder.