FN ber om stans i vindkraftprosjekt

FNs komité for menneskerettigheter vil ta utbyggingen av vindkraftverket på Storheia på Fosen i Trøndelag opp til behandling. Nå ber de om stans i utbyggingen inntil de har fått behandlet saken.

Striden om vindkraft på Fosen ruller videre. Nå vil FNs komité for menneskerettigheter undersøke om utbyggingen på Storheia er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Sørsamene på Fosen har i lange tider brukt området som vinterbeite, og kraftutbyggingen blokkerer for deres tradisjonelle bruk av området.

– Jeg føler det som en veldig gledens dag, selv om vi selvfølgelig er klar over at dette er et foreløpig vedtak som er avhengig av hva den norske regjeringa gjør til slutt, sier Arvid Jåma til Adresseavisen. Jåma er sørsame og reineier, og del av Fosen reinbeitedistrikt. Han har kjempet mot utbyggingen i mange år, og håper nå på at FN-støtten skal stanse prosjektet.

Dette skiltet møter deg nå ved inngangen til Storheia på Fosen.– Vårt mål var at dette området skulle bli kystnasjonalpark. Dette var et inngrepsfritt område fra sjøen til høyfjellet, som ble brukt til friluftsliv og reinbeite. Dette var et unikt område som vi ville ta vare på. Anleggsarbeidet har kommet så langt at mye har gått tapt, men vi er likevel veldig glade for at de samiske rettighetene blir løftet frem. Dette skaper mulighet for å stanse flere av de planene som er under opprulling, blant annet i Innvordfjellet i Flatanger, sier fylkesleder Magne Vågsland i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider for tiden med en rammeplan for vindkraft. 43 områder skal undersøkes, og av disse har NVE skissert at 15-20 områder kan bli plukket ut som «mest egnet» for vindkraft. Naturvernforbundet mener at områder med urørt natur, store reinbeiteinteresser og verneområder bør plukkes ut av prosessen så snart som mulig. Disse bør defineres som «NEI-områder» der konsesjonssøknader om vindkraft automatisk avslås.

Les FNs brev til norske myndigheter (pdf)

Flere sveitsiske investorer er deleiere i Fosen Vind. Se den sveitsiske kanalen SRFs dokumentar om Storheia og vindkraft! (Starter ved cirka 15 minutter)