Vinduer

Selv om de kun dekker fem til ti prosent av ytterflaten, kan vinduene stå for 40 prosent av varmetapet i boligen. Derfor er det viktig å tenke energieffektivitet og isolering ved oppussing og utskifting av vinduer.

Vurder utskifting av vinduene

Hvis vinduene er dårlige og trekkfulle bør du vurdere utskifting til nye energieffektive vinduer. Men husk at gamle vinduer kan ha god kvalitet, og treverket kan være hardt og fint selv om overflaten kan virke grå og stygg. I Sintef-rapporten Fin gammel aargang – Energisparing i verneverdige hus finner du mange tips om restaurering av gamle vinduer. Vinduer er en viktig del av husets ansikt, og forteller mye om bygningens alder og historie. Ved utskifting bør de nye vinduene være mest mulig like byggets originalvinduer.

Velg vinduer med U-verdi 1,0 eller lavere

Alle vinduer selges med en U-verdi, som indikerer hvor god varmeisolerende evne vinduet har. Jo lavere U-verdi, jo bedre isolasjonsevne  Byggeforskriftene fra 2007 krever at nye vinduer skal ha U-verdi på maks 1,2, men det fins mange vinduer på markedet med lavere U-verdi. Se etter vinduer som Enova anbefaler. Disse vinduene har U-verdi på 1,0 eller lavere, og tilfredsstiller strenge krav til dokumentasjon og tilgjengelighet. Velg gjerne vinduer som også har svanemerking.

PCB i de gamle vinduene? Sjekk produksjonsåret

Hvis du har planer om å skifte vinduer, må du sjekke om de gamle vinduene kan inneholde den miljøgiften PCB. Dette gjelder de fleste isolérglassvinduer produsert i Norge i perioden før 1975, og utenlandske isolérglassvinduer importert før 1980. Vanligvis står produksjonsår og produsent trykket på flaten mellom glassrutene inne i isolerglassvinduene. Hvis dine gamle vinduer kan inneholde PCB, så la dem stå i rammen og unngå knusing. Ikke bland vinduene med annet avfall og unngå oppvarming da det kan frigjøre PCB. Lever til ditt kommunale avfallsmottak. Les mer om returordningen for kasserte PCB-holdige isolerglassruter.

Utnytt solvarmen

Ved nybygg og større rehabilitering bør du huske på at vinduenes plassering og størrelse har mye å si for oppvarmingsbehovet i boligen. Med store vindusflater mot syd, og til dels øst og vest, vil solen kunne tilføre bygningen varme på dagtid. Mot nord bør vinduene være små for å minske varmetapet. Les mer om passiv solvarme på fornybar.no.

Sett på tetningslister

Sjekk om det trekker med en våt håndbak eller et stearinlys langs vinduene. Hvis det mangler tetting, blir håndbaken kald eller lyset begynner å blafre. Det er lettest å sjekke når det blåser ute. Hvis vinduene trekker, bør du montere tetningslister og sjekke isolasjonen mellom vinduskarm og vegg. Slik sjekker du isolasjonen: Fjern listene rundt vinduene forsiktig, fyll eventuelt på med isolasjonsmateriale og sett listene på plass igjen. Tykke gardiner kan også bidra til å holde kulden ute vinterstid.