Medier og sosiale medier

Her har vi samlet nyttige tips om hvordan lokal- og fylkeslag kan bruke sosiale medier og ta plass i mediebildet med deres saker.

Arbeidet for å ta vare på natur skjer ikke bare i naturen. Det er viktig å påvirke, informere og inspirere menneskene rundt oss til å ta valg som gagner naturen.
I Naturvernforbundets lokal- og fylkeslag sitter man på mye kunnskap om natur og miljø som bør deles med både politikere , presse og folk flest. Derfor er de tradisjonelle og sosiale mediene viktige å bruke korrekt.