Valgkampmateriell 2023

Kampen for bevaring av natur skjer ikke bare ute i naturen. Det deles mye informasjon, inspirasjon og debatt på sosiale medier.
Her finner du bilder og illustrasjoner som ditt lag kan bruke, samt informasjon og tekstforslag.

Naturkampen

Sabima har laget en omfattende guide som viser natur- og miljøtilstanden i alle landets kommuner. Den er rikt illustrert, rangert og presentert, og kan brukes fritt av alle lokallag. Et svært nyttig verktøy!

En helhetlig klimapolitikk

Besteforeldrenes Klimaaksjon har sammenstilt noen av de beste klimaplanene i landet, og fått ytterligere innspill fra klimarådgivere i kommuner og fylker, fra Framtiden i våre hender, Norges Naturvernforbund, Zero og Sabima. Svært mange gode tips til hva man kan stille kandidatene til ansvar for!

Våre egne faktaark

På vår hovednettside for valget finner dere sju faktaark om aktuelle temaer ved årets lokalvalg:
– Hyttebygging
– Vindkraft
– Energisparing
– Marint vern
– Skog
– Oppdrett
– Klima

Illustrasjoner: Valg 2023 – Stem for meg

Under finner du illustrasjoner til deling på sosiale medier i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i 2023. Illustrasjonene passer bra til deling på Instagram og Facebook. Hent gjerne inspirasjon til tekst fra Naturvernforbundet sine kanaler på sosiale medier!

Forslag til tekster som kan brukes til de ulike temaene:

Bilde: foss med teksten: Visste du at naturen vår styres av lokalpolitikere?

🗳️ Til høsten er det lokalvalg og da ønsker vi at flest mulig skal stemme på politikere som vil bevare naturen! Helt uavhengig av hvilket parti de er fra. 🤔 Hvordan går du frem for å finne ut hvem du skal stemme på?

Bilde: Skog/hogst

I Norge har vi gjennom årtier hogd ned våre blandingsskoger og erstattet dem med ensartede tette granskoger. Jo mer skog vi ødelegger, jo vanskeligere blir det for artene som bor der å overleve. Ved å stemme i lokalvalget til høsten kan du støtte politikere som arbeider for bærekraftig skogbruk og bevaring av våre skogområder 🌳 Vi håper så mange som mulig stemmer, og blir medlem hos oss, fordi naturvern nytter 💚 Bli med i Facebook-gruppen vår «Vi som stemmer for naturen». Der kan du holde deg oppdatert på viktige natur- og miljøsaker frem mot valget. https://fb.me/e/4ilLgQT7h #valg23 #naturvernnytter

Bilde: Oppdrett

Fiskeoppdrett i åpne merder beslaglegger verdifulle fjordarealer og fører til utslipp. Det er kommunene som har vetorett fra begynnelsen av. Hvis ikke kommunepolitikerne regulerer sjøområder for oppdrett, kan det heller ikke etableres oppdrettsanlegg der 🚫🐠 Støtt politikere som jobber for bærekraftig regulering av sjøarealene, som tar hensyn til miljøet og ønsker å bevare livet i fjordene våre 🌊 Bli med i Facebook-arrangementet vårt «Vi som stemmer for naturen». Der kan du holde deg oppdatert på viktige natur- og miljøsaker frem mot valget. https://fb.me/e/4ilLgQT7h #valg2023 #naturvernnytter

Bilde: Hytte

Nye hyttefelt beslaglegger verdifull natur og kommunale ressurser. Vi ser et økende engasjement blant innbyggerne i mange kommuner som nå krever en stopp for ytterligere hyttebygging. Og det er faktisk kommunepolitikerne som har muligheten til å ta styringen! 🏡 Din stemme er avgjørende! Ved å delta i lokalvalget til høsten kan du være med på å påvirke politikerne som vil verne om vår dyrebare natur og sette en stopper for uansvarlig hyttebygging 💪 Bli med på Facebook-arrangementet vårt «Vi som stemmer for naturen». Der kan du holde deg oppdatert på viktige natur- og miljøsaker frem mot valget. https://fb.me/e/4ilLgQT7h Stem om du kan, og bli gjerne medlem også, for naturvern nytter 💚 #valg2023 #naturvernnytter

Bilde: Vindmøller

Gi naturen en stemme! Ved å delta i lokalvalget kan du være med på å fremme politikerne som vil bevare naturen vår, redusere strømforbruket og samtidig satse på bærekraftige energiløsninger 🌿🌍 Utbygging av vindkraft kan gi store inngrep i sårbar natur og komme i konflikt med både verneverdier, friluftsinteresser og samisk kulturutøvelse. Men heldigvis har kommunepolitikerne nå fått makten til å si nei til naturødeleggende vindkraft! Bli med på Facebook-arrangementet vårt «Vi som stemmer for naturen». Der kan du holde deg oppdatert på viktige natur- og miljøsaker frem mot valget. https://fb.me/e/4ilLgQT7h Naturvern nytter 💚 #valg2023 #naturvernnytter

Bilde: Marint vern

Norges kyst- og havnatur er enestående i verden. Her eksisterer et rikt biologisk mangfold og verdifulle fornybare ressurser og økosystemtjenester. Dessverre undervurderes betydningen av å ta vare på disse utrolige naturverdiene i dag 🌊 Ved å stemme i valget til høsten kan du støtte politikere som arbeider for å verne 30 % av de marine områdene. Marint vern vil ha positive effekter for både biologisk mangfold, fiskeri, økonomi og de som bor ved havet 🐠🌿🌍 https://fb.me/e/4ilLgQT7h  #valg2023 #naturvernnytter