Bli med på våre aktiviteter

Har du lyst til å bidra til å bevare naturen og klimaet?
Vi har mange aktiviteter som både er morsomme å være med på og gjør en forskjell.
Velkommen!

Granryddedagen

Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Ved å være med på den store granryddedagen, bidrar du til å hindre videre spredning og redde trua natur!

folkemengde med genser

Den store klesbyttedagen

Klesindustrien står for mer av verdens klimagassutslipp enn fly- og skipsfart til sammen. Om vi bruker klærne dobbelt så lenge, halverer vi utslippene. Bli med på Den store klesbyttedagen!

Strandrydding

Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad, og Naturvernforbundet arrangerer strandryddinger flere steder i landet.

Mennesker som rydder stranden med NaturvernforbundetFartein Rudjord
Panelsamtale med tre personer under filmvisningen The Oil Machine på Verdensteatret – Cinemateket i Tromsø

Kulturarrangement

Åpne arrangement om  filmer, bøker eller andre kulturuttrykk kan samle og engasjere. Våren 2024 kan lokallag og fylkeslag vise filmen The Oil Machine helt gratis!