Aktiviteter i naturen

Har du lyst til å bidra til å bevare naturen og klimaet?
Vi har mange aktiviteter som både er morsomme å være med på og gjør en forskjell.
Velkommen!

Granryddedagen

Skadelige treslag fører til tap av biologisk mangfold. Ved å være med på den store granryddedagen, bidrar du til å hindre videre spredning og redde trua natur!

Den store klesbyttedagen

SDen store klesbyttedagen er ett av Naturvernforbundets tiltak for å redusere forbruket vårt av klær. Gjennom å bistå både de som vil arrangere et klesbyttemarked, og de som vil delta, løfter vi klesbytting til stadig nye høyder.

Mennesker som rydder stranden med Naturvernforbundet

Strandrydding

Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad, og Naturvernforbundet arrangerer strandryddinger flere steder i landet.