Ansvarsområder:

  • Norsk oljeforvaltning og oljepolitikk
  • Kampanje
  • Politikerkontakt

Jørgen har bakgrunn som nestleder og sentralstyremedlem i Natur og Ungdom gjennom flere år. I tillegg har han jobbet som rådgiver hos Sabima, samt prosjekleder hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
I Naturvernforbundet jobber han med å følge opp norsk oljeforvaltning, styre norsk oljepolitikk i en mer natur- og klimavennlig retning, og bidrar i kampanjearbeid. Jørgen arbeider som vikar for Helga Lerkelund ut oktober 2021.