Ansvarsområder:

  • Landansvarlig for Russland
  • Atomkraft-opprydding, samarbeider med russiske og ukrainske miljøvernorganisasjoner om økt åpenhet og mer deltakelse fra sivilsamfunn
  • Arbeider for organisasjonsoppbygging og styrking av miljøvernorganisasjoner i Russland
  • Jobber også med opprydding etter norsk atomvirksomhet og sitter i referansegruppa til Norsk nukleær dekommisjonering

Kjersti Album har jobbet i Naturvernforbundet siden 2004, med samarbeid med miljøvernere i Russland og Ukraina, først og fremst på temaet atomkraft.

Kjersti Album er født i 1976 og har hovedfag i statsvitenskap. Hun skrev hovedoppgave om demokrati og miljøvern. Universitetsutdanningen hennes inneholder blant annet Russland- og Østeuropakunnskap, miljøvern og forvaltning, miljørett og folkerett.

Hun har bakgrunn fra Natur og Ungdom, der hun satt fem år i sentralstyret og jobbet med jordbruk, klima, gasskraft og atomkraft. Hun har også vært leder av beboeraksjonen Grønt Lilleaker.