Ber om svorsk togsatsing

Tirsdag møter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen den svenske infrastrukturministeren. En bred og sterk allianse av organisasjoner oppfordrer ministeren til å ta initiativ til et norsk-svensk jernbanesamarbeid.

Kasper Dudzik

Tirsdag 3. desember besøker samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen Sveriges infrastrukturminister. Det er en god anledning til å ta initiativet til et felles norsk-svensk arbeid for et konkurransedyktig jernbanenett, mener 11 norske organisasjoner, i et brev oversendt ministeren. Brevet er undertegnet Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, WWF Norge, NHO, For Jernbane, Foreningen Norden, Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Jernbaneforbund, LO Stat og NHO Logistikk og Transport. 

Budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti inneholder en flertallsmerknad som «ber regjeringen planlegge intercity som ett prosjekt helt fram til Lillehammer, Skien og Halden og vurdere planlegging videre mot Göteborg». I tillegg er det tatt flere initiativ til å få en konkurransedyktig jernbane i korridorene Oslo–Göteborg–København og Oslo–Stockholm, bl.a. prosjektet 8-millionersbyen, som Oslo kommune står bak. 

Toget må bli en vinner
Organisasjonene påpeker også at togutbygging trengs for å redusere godstransport på vei. 

– Omfanget av lastebiltransport over Svinesund er urovekkende høyt. Dette underbygger behovet for å sette i gang planleggingsprosessen, skriver organisasjonene til Ketil Solvik-Olsen. 

Konseptvalgutredning er et nødvendig første steg for å sette i gang arbeidet. En slik utredning må på plass. Den må skissere tiltak som på kort sikt kan løfte jernbanen mellom Oslo, Göteborg, Stockholm og København – samt større utbygginger på lang sikt, som gjør toget til en vinner.

– Det bør drøftes ulike konsepter som kan bidra til at mesteparten av godstrafikken over lengre avstander i korridorene overføres til jernbane, samtidig som toget gjøres konkurransedyktig med fly mellom de store byene, skriver organisasjonene i sitt brev.