Best for fisken, best for miljøet

‘’Det er klart vi kan bruke oljekompetansen i nye, framtidsrettede næringer, fastslår Tor Magne Madsen. Han er salgs- og prosjektsjef i FishGlobe, en ung bedrift som utvikler lukkede oppdrettsanlegg.

Tor Magne Madsen deltar på konferansen Broen til framtiden – hva skal vi leve av etter oljen i Stavanger 29. oktober 2020.

Selskapet ble etablert i 2013 av gründeren Arne Berge.  I 2019 ble det første anlegget satt i drift i Lysefjorden. Teknologien er utviklet i Norge og selve globen som utgjør det lukkede anlegget der fisken oppholder seg, er bygget i Bamble. Fishglobe planlegger videre utvikling og produksjon av utstyr i samarbeid med norsk industri, ifølge Madsen.

Miljøbevegelsen har i mange år etterlyst lukkede oppdrettsanlegg. Med FishGlobe sin teknologi halveres tiden der fisken er i åpne anlegg. Det betyr bedre dyrevelferd, mindre lus og mindre lusebehandling, samt langt lavere utslipp av avfall fra anlegget. 

I FishGlobe sine anlegg er det to innsett i året med ca. 300 000 fisk hver gang.  Fisken er om lag 100 gram når den kommer til anlegget og 850 gram når den forlater det. Med lukket anlegg er fisken bedre beskyttet i den mest sårbare fasen. Den er større, sterkere og mer motstandsdyktig når den flyttes over i åpent anlegg. 

Resultatet er at fisken har større muligheter for å overleve, og at mer fisk kan sendes til markedet. På den måten gir de lukkede anleggene som FishGLobe produserer både miljøgevinster og bedre økonomi for oppdretteren. Salgssjefens store oppgave de kommende årene blir å overbevise oppdrettsselskapene om dette, sier Madsen med et lite smil.

Han mener det er potensial for å utvikle en milliard-industri på basis av globe-teknologien.  Krav om lukkede anlegg med mindre utslipp blir mer og mer vanlig. Provinsen British Colombia i Canada har vedtatt krav om lukkede anlegg. Her hjemme presser miljøbevegelsen og andre aktører på for at framtidige konsesjoner skal kreve lukkede anlegg.

Norge står allerede i dag for over 50 prosent av all oppdrett i verden. Samtidig er det planer om å femdoble produksjonen fra mot 2050, noe som vil kreve at framtidig produksjon må over i lukkede anlegg.

FishGlobe er nå i en fase der de arbeider med å utvikle og forbedre teknologien, knytte til seg gode leverandører og skaffe seg kunder hjemme og ute. Blant annet skulle turen ha gått til Canada, men foreløpig har pandemien satt en stopper for de fysiske reisene.

FishGlobe har i dag syv ansatte. Madsen tror imidlertid at det kan bli mange framtidige arbeidsplasser i Norge,  både hos FishGlobe og hos underleverandørene. Mange bedrifter innenfor oljesektoren er godt skodd for slike oppgaver’’, sier Madsen.

FishGlobe skriver på nettsidene sine at deres løsninger er best for fisken, best for miljøet, best for røkteren og best for lønnsomheten.

‘’Vårt selskap er et godt eksempel på at vi kan skape bærekraftig og lønnsom virksomhet innenfor andre områder enn olja’’, fastslår Tor Magne Madsen.