Brannmyrklegg

Brannmyrklegg er en sjelden og flott plante i snylterotfamilien.

Brannmyrklegg (Pedicularis flammea)
Rødlistestatus (2021): Sårbar (VU)
Her kan du lese om flere fjellarter som er trua av klimaendringer.

Som navnet tilsier, har blomstene en branngul krone med svartrød til brunfiolett overleppe, som gjør at øvre del av blomsten ser svidd ut. Som de andre myrkleggplantene, er brannmyrklegg halvparasittisk, og snylter på røttene til andre planter. Dette kan ha gitt opphavet til den siste delen av navnet, men det kan også ha kommet av at blomstenes utseende minner litt om klegg. Stengelen er rød-brun, og akset er smalt og har få blomster. Planten er ganske liten (ca. 10 cm høy) og blomstrer tidlig, så om du oppdager denne i vakre fjellplanten i blomst er du heldig! 

Brannmyrklegg vokser på fuktige og kalkrike steder i høyfjellet, som fuktig hei, overrislet snøleie på kalkgrunn, eller fuktig og kalkrik grus- eller torvjord. Om du finner brannmyrklegg, kan du regne med at det er noen andre sjeldne planter i nærheten også. I Norge finnes arten i fjellområder fra Saltdal i Nordland til Nordreisa i Troms, og i Europa forekommer den ikke utenfor Norden. 

Brannmyrkleggens levesteder forsvinner med klimaendringene

Funnfrekvensen siden 1995 er en god del lavere enn tidligere, noe som antyder at arten er i tilbakegang. Siden brannmyrklegg er knyttet til kalde og våte naturtyper, er klimaendringene dårlig nytt for denne planten. Økte temperaturer vil føre til uttørking av plantens voksesteder, og en allerede sjelden plante er i nedgang. 

Hva kan gjøres?

Klimaendringene vil pågå i mange tiår selv om vi hadde stanset våre farlige klimagassutslipp i dag. Effektene på naturen vil vare lenge og det brenner et blått lys for brannmyrkleggens overlevelse i norske fjell. Situasjonen vil også forverres selv om ambisiøse klimatiltak settes inn. Fjellet vil ikke bli det samme uten brannmyrklegg. En utryddet art er tapt for alltid. 

Dersom du ser brannmyrklegg på en av dine fjellturer, ber Naturvernforbundet deg om å ta bilde av den og notere hvor bildet er tatt. Denne informasjonen kan du legge inn på www.artsobservasjoner.no (hvis du er sikker på at det er rett art).

Dermed bidrar du til å dokumentere artens utvikling i tida framover, og bidrar til å vise hva som er i ferd med å skje med naturen vår!

Her kan du lese om flere fjellarter som er trua av klimaendringer.