Brev om E16, Vossebanen, Ringeriksbanen m.m.

Naturvernforbundet har sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide i innspurten av departementets arbeid med Nasjonal transportplan med innspill til prioriteringer angående E16, Vossebanen, Ringeriksbanen m.m.