Brev om transportkorridoren Oslo–Hadeland–Gjøvik–Mjøsbrua

Naturvernforbundet har sendt brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide med innspill til prioriteringer i kommende Nasjonal transportplan i transportkorridoren Oslo–Hadeland–Gjøvik–Mjøsbrua.