Brev til Stortinget om riksvei 4 og Gjøvikbanen

Naturvernforbundet har sendt brev til stortingspolitikerne fra Oppland samt medlemmene av transport- og kommunikasjonskomiteen angående utbyggingsplaner for riksvei 4 og forbedringer av Gjøvikbanen, relatert til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033.