Demokrati og sivilt samfunn

I mange av landene med store miljøproblemer er forholdene for miljøbevegelsen også svært vanskelige. Myndighetene i disse landene motarbeider ofte miljøbevegelsens muligheter til å organisere seg. Samarbeid med demokratiske og grasrotbaserte organisasjoner i andre land er derfor viktig for å styrke deres muligheter til å påvirke miljøpolitikken.

I flere av landene i tidligere Sovjetunionen er forholdene for miljøbevegelsen svært vanskelige. Vi ser jevnlig at miljøaktivister blir  utsatt for overfall, og at datautstyr og dokumenter blir konfiskert av myndighetene. I enkelte land ser myndighetene på internasjonalt samarbeid som spionasje og uønsket utenlandsk påvirkning.

I mange av de landene Naturvernforbundet er engasjert er det særlig vanskelig for miljøorganisasjonene å delta i politiske prosesser. De har gjerne svært sterke økonomiske krefter mot seg, og arbeider i et miljø der korrupsjon og avgjørelser i lukkede rom er vanlig.

Ved å styrke miljøorganisasjonene både faglig, organisatorisk og økonomisk kan organisasjoner i land som Norge være med å bedre forholdene for miljøaktivister i andre land.

Her finner du våre rapporter som situasjonen for miljøorganisasjoner og sivilsamfunnet i Russland