Budsjettforlik på Stortinget

Endelig et skogvernløft, men store mangler på olje, vei, gruver og natur

– Budsjettforslaget fra Ap og Sp var svært dårlig på miljø. SVs oppussingsprosjekt på regjeringens budsjett har greid å få noen gode miljøforbedringer, som mer skogvern, mer til energisparing i bygg, mer til vedlikehold av jernbanen, mer til bevaring av regnskog og mer til klimatiltak i kommunene, fastslår Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet reagerer imidlertid sterkt på at oljepolitikken er uendret, at havbunnsmineralssatsingen ikke blir stoppet og at utbyggingen av store naturødeleggende motorveier med store klimagassutslipp fortsetter med uforminsket styrke. 

 – Det er mildt sagt overraskende at regjeringen presser gjennom flere oljefelt, storsatsing på havbunnsmineraler og oppstart av flere nye og store motorveiprosjekt midt under klimatoppmøtet og bare ett år etter at vi har fått en ambisiøs internasjonal naturavtale. Vi skulle gjerne sett «tidenes grønneste budsjett», men dette møter dessverre ikke utfordringene, sier Gulowsen. 

Milevis unna miljømålene 
Naturvernforbundet påpeker at Norge har forpliktet seg til å kutte minst 55 prosent av klimautslippene innen 2030. Ifølge FNs Naturavtale skal vi ha vernet og restaurert 30 prosent vern av land, hav og fjell samme år. Fasiten viser imidlertid at utslippene bare er redusert med 4,7 prosent, og vi har bare vernet 3,9 prosent av den produktive skogen og 4,5 prosent av havet.

– Regjeringen ligger håpløst langt unna å nå miljømålene. Vi trenger en kjempesatsing for å omstille oss til et lavutslippssamfunn og sikre naturmangfoldet. Budsjettforliket går i riktig retning, fra et blygrått utgangspunkt, men det er fortsatt langt unna det som trengs for å møte utfordringene, sier Gulowsen. 
 
I statsbudsjettet har SV fått gjennomslag for flere endringer i positiv retning. Dette er noen: 
449 millioner ekstra til skogvern 
700 millioner ekstra til energisparetiltak
120 millioner ekstra til klimatiltak i kommunene  
300 millioner ekstra til vedlikehold av jernbanen 
1000 millioner ekstra til regnskogsatsingen
1500 millioner til nytt punktutslippsprogram