Holger Schlaupitz portrettAne Øvrebø

Ansvarsområder:

  • Koordinerer Naturvernforbundets natur- og miljøfaglige arbeid og prosessene med politisk påvirkning.
  • Arbeider også spesielt med transportpolitiske spørsmål, med alt fra faglige utredninger til medierelatert arbeid, rådgivning internt og eksternt, politisk påvirkning m.m.

Arbeid for Naturvernforbundet: Holger begynte som fagmedarbeider i Naturvernforbundets sekretariat i 2003 med ansvar for samferdsel og har vært innom øvrige oppgaver som informasjon og organisiasjon har. Fra januar 2008 var han fagleder på energi, klima og samferdsel og fra oktober 2013 leder for det nasjonale fagarbeidet i sekretariatet. Tidligere har Holger også avtjent siviltjeneste i Naturvernforbundet (1996–97) med organisasjons- og transportrelaterte oppgaver, og han har vært engasjert som frivillig i Naturvernforbundets lokallag på Kongsberg og i fylkeslaget i Buskerud vært medlem av Naturvernforbundets sentrale samferdselsutvalg.

Annen yrkeserfaring: Holger har om lag seks års fartstid i NSB med fokus på blant annet ruteplanlegging, statistikk og markedsanalyse. Han har også vært engasjert som prosjektleder og markedsanalytiker i Flytoget.

Utdanning: Holger har en cand. mag.-grad med mellomfag i statsvitenskap, foruten årsenheter/grunnfag i miljøkunnskap og sosialøkonomi samt transportfaglige eksamner.

Annet: På vegne av Naturvernforbundet sitter Holger i styret i Jernbanealliansen.